Ścieżka rowerowa Budzyń - Dziewoklucz (przedsięwzięcie finansowane przez Starostwo Powiatowe oraz Urząd Gminy) była tematem konkursu dla uczniów Szkoły Podstawowej w Budzyniu na nagranie krótkiego filmiku promującego ścieżkę. Organizatorem konkursu była P. Kinga Buszkiewicz a nagrody ufundował WFOŚiGW w Poznaniu. Do konkursu przystąpiło 10 uczniów: Karolina Buszka, Nikola Laskosz, Liwia Piekarek, Lena Polcyn, Lilianna Westfal, Amelia Woler, Tristan Ajchsztet, Aleksander Czerwiński, Radosław Kosiński, Filip Świętek. Wszystkie prace konkursowe były ciekawe i wymagały od ucznia dużego zaangażowania, w tym wyjścia w teren, dlatego też wszyscy otrzymają nagrody. Z trzech prac stworzono jeden filmik, który będzie promował ścieżkę rowerową Budzyń – Dziewoklucz w mediach społecznościowych oraz będzie kartą przetargową w rozmowach z władzami o budowę innych tego typu przedsięwzięć. Jak pokazuje nagranie, ścieżki rowerowe wpływają na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dorośli i dzieci nie są narażeni na korzystanie z jezdni, która nie zawsze jest komfortowa, gdy poruszamy się wśród samochodów oraz wpływają na walory rekreacyjne danego miejsca. Istotne jest także to, że infrastruktura rowerowa jest wielofunkcyjna a tego typu przedsięwzięcia są bardzo potrzebne dla mieszkańców naszej gminy.