ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE INTERDYSYPLINARNYM
EPIZODY Z HISTORII BUDZYNIA W KOMIKSIE

1.Cele konkursu:
    • Zainteresowanie uczniów historią Budzynia.
    • Kształtowanie umiejętności opowiadania o dziejach historycznych poprzez współczesne środki artystycznego wyrazu, do których należy komiks.
    • Kształtowanie umiejętności wykorzystania narzędzi TIK.
2.Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu przedstawiającego epizod, rozgrywający się na tle rzeczywistych wydarzeń historycznych ważnych dla dziejów Budzynia, w którym bierze udział realny lub fikcyjny bohater.
3.Zakres historyczny prac powinien mieścić się w okresie od 1795 r. do 1945 r.
4.Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: klasy 4-5 oraz 6-8.
5. Praca klas 4-5 powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 4, maksymalnie 5
plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane i podpisane.
6. Praca klas 6-8 powinna stanowić zamkniętą całość o objętości minimum 6, maksymalnie 7 plansz formatu A4. Plansze mogą być podzielone w sposób dowolny na kadry, przedstawione jednostronnie oraz w pionie. Strony muszą być ponumerowane i podpisane.
7.Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa(np. PIXTON)
8.Prace wykonane za pomocą grafiki komputerowej należy przekazać na nośniku pamięci(Pendrive).
9. Do konkursu można zgłaszać prace indywidualne, dotychczas niepublikowane i nie zgłoszone do innych konkursów.
10.Prace należy przekazać do sekretariatu szkoły na ul. Rogozińskiej 52
do 17 maja 2021r lub do sali nr 15 do godz. 14.00

Konkurs

Organizator: Zespół ds. Patrona Szkoły