Nowy symbol Szkoły Podstawowej w Budzyniu

Od 1 września 2021 r. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu ma swój logotyp. Logo Szkoły zaprojektował ekspert w dziedzinie heraldyki dr Gerard Kucharski (wcześniej także autor projektu sztandaru). Inspiracją do stworzenia logotypu były: herb gminy Budzyń oraz symbol trefla powstańczego. W herbie gminy Budzyń znajduje się położony po prawej stronie czerwonego pola tarczy srebrny połuorzeł niekoronowany z głową skierowaną w prawo. W logotypie wykorzystano uproszczony wizerunek głowy tego zwierzęcia. Trefl (pętelka), jedno z oznaczeń stopnia wojskowego w Armii Wielkopolskiej, był najbardziej charakterystycznym wyróżnikiem powstańców wielkopolskich, patronów Szkoły Podstawowej w Budzyniu. Umieszczenie tego symbolu w logotypie wraz z biało-czerwonymi wstęgami podkreśla patriotyczny charakter powstańczego patronatu.

Logotyp został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2021 r. Symbolami Szkoły, opisanymi w ceremoniale szkolnym, są więc: hymn – od 1.09.2017 r., sztandar – od 4.01.2019 r. i logotyp.