Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2021/2022

1 mgr Adamska Barbara nauczyciel chemii i matematyki
mgr Ajchsztet Wiesława nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
mgr Aniołek Renata bibliotekarz
mgr Barczak Justyna nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki
mgr Bentkowska Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
mgr Białachowska Jolanta nauczyciel języka polskiego
mgr Biszof Karolina nauczyciel języka niemieckiego
mgr Buszkiewicz Kinga wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii
mgr Chojnacki Robert psycholog
10  mgr Czerwińska Anna nauczyciel matematyki
11  mgr Dajczak Anna nauczyciel wychowania fizycznego
12  mgr Dajczak Jarosław nauczyciel wychowania fizycznego i edb
13  mgr Danielewicz Hanna nauczyciel muzyki i plastyki
14  mgr Dąbrowska Kinga nauczyciel matematyki
15  mgr Disterheft Dominika nauczyciel języka polskiego
16  mgr Dudziak Dariusz dyrektor szkoły, nauczyciel historii
17  mgr Dudziak Grażyna nauczyciel historii i języka polskiego
18  mgr Fifer Agnieszka nauczyciel języka polskiego
19  mgr Gapińska Halina nauczyciel religii
20  mgr Hinc-Sawicka Marzena pedagog, wdż
21  mgr Jankowska Irena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
22  mgr Jaremba Anna nauczyciel języka angielskiego
23  mgr Jeska Małgorzata nauczyciel religii
24  mgr John Ilona nauczyciel języka polskiego, logopeda, surdopedagog
25  mgr Kalkowska Elżbieta nauczyciel biologii i przyrody
26  mgr Kempińska Wanda nauczyciel języka polskiego
27  mgr Kempka Krystyna bibliotekarz, nauczyciel-wychowawca świetlicy
28  mgr Król Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
29  mgr Kuczyńska Kamila pedagog, logopeda
30  mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wdż
31  mgr Łech Magdalena nauczyciel-wychowawca świetlicy
32  mgr Maczyńska Marlena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
33  mgr Makiej Przemysław nauczyciel fizyki
34  mgr Małofiej Karolina nauczyciel biologii, przyrody, muzyki, plastyki
35  mgr Marcinkowska Joanna nauczyciel religii
36  mgr Nowakowski Mateusz nauczyciel geografii
37  mgr Oko – Kowalczyk Marlena nauczyciel informatyki i fizyki
38  mgr Olejnik Weronika wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.
39  mgr Ostradecka Oriana nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego
40  mgr Ostradecki Roman nauczyciel wychowania fizycznego
41  mgr Pawlak Katarzyna nauczyciel matematyki
42  mgr Polak Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
43  mgr Rusiecka Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
44  mgr Rusiecka-Lamcha Sylwia nauczyciel informatyki i matematyki
45  mgr Słowińska Małgorzata wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego
46  mgr Stefaniak Anita nauczyciel języka angielskiego
47  mgr Stefańska Wioletta nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog
48  mgr Szozda Janusz nauczyciel wychowania fizycznego
49  mgr Świderska Monika nauczyciel języka angielskiego
50  mgr Świergosz Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda
51  mgr Walczak Natalia nauczyciel języka angielskiego
52  mgr Wróblewska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż
 53 mgr Wrzosek Magdalena nauczyciel-wychowawca świetlicy
54  mgr Zawisła Małgorzata surdopedagog