Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2019/2020

 1
mgr Adamska Barbara nauczyciel chemii i matematyki
 2
mgr Ajchsztet Wiesława nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 3
mgr Aniołek Renata bibliotekarz, surdopedagog
mgr Barczak Justyna nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki i plastyki
mgr Bentkowska Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
mgr Białachowska Jolanta nauczyciel języka polskiego
mgr Biszof Karolina nauczyciel języka niemieckiego
mgr Buszkiewicz Kinga wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii
mgr Chojnacki Robert psycholog
10 
mgr Czerwińska Anna nauczyciel matematyki
11 
mgr Dajczak Anna nauczyciel wychowania fizycznego
12 
mgr Dajczak Jarosław nauczyciel wychowania fizycznego i edb
13 
mgr Dąbrowska Kinga nauczyciel matematyki
14 
mgr Disterheft Dominika nauczyciel języka polskiego
15 
mgr Dudziak Dariusz dyrektor szkoły
 16
mgr Dudziak Grażyna nauczyciel języka polskiego i historii
 17
mgr Fifer Agnieszka nauczyciel języka polskiego
18
mgr Gapińska Halina nauczyciel religii
 19
mgr Hinc-Sawicka Marzena pedagog
20 
mgr Jankowska Irena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
21 
mgr Jaremba Anna nauczyciel języka angielskiego
22 
mgr Jeska Małgorzata nauczyciel religii
23 
mgr John Ilona nauczyciel języka polskiego, logopeda
24 
mgr Kalkowska Elżbieta nauczyciel biologii i przyrody
25 
mgr Kempińska Wanda nauczyciel języka polskiego
26 
mgr Kempka Krystyna bibliotekarz, opiekun świetlicy
27 
mgr Ewa Król nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
28 
mgr Kuczyńska Kamila pedagog, logopeda
29 
mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki
 30
mgr Łech Magdalena nauczyciel historii, opiekun świetlicy
31 
mgr Maczyńska Marlena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
32 
mgr Małofiej Karolina nauczyciel biologii, muzyki, plastyki
33 
mgr Marcinkowska Joanna nauczyciel religii
34 
mgr Nowakowski Mateusz nauczyciel geografii
35 
mgr Oko – Kowalczyk Marlena nauczyciel fizyki i informatyki
36 
mgr Ostradecka Oriana nauczyciel języka angielskiego
37 
mgr Ostradecki Roman nauczyciel wychowania fizycznego
38 
mgr Pawlak Katarzyna nauczyciel matematyki
39 
mgr Polak Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
40 
mgr Rusiecka Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
41 
mgr Słowińska Małgorzata wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego
42 
mgr Stefaniak Anita nauczyciel języka angielskiego
 43
mgr Stefańska Wioletta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
44 
mgr Szozda Janusz nauczyciel wychowania fizycznego
45 
mgr Świderska Monika nauczyciel języka angielskiego
 46
mgr Świergosz Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda
47 
mgr Walczak Natalia nauczyciel języka angielskiego
48 
mgr Wróblewska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
49 
mgr Zabder Kamila nauczyciel - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne