Pracownicy administracji i obsługi

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko
Stepczyńska Aneta sekretarz szkoły
Żołnieruk Longina sekretarz szkoły
Pieniążek Justyna intendent
Nowak Joanna pomoc biurowa
Budzińska Edyta prac. kuchni
Grodzka Barbara prac. kuchni
Hetmanowska Danuta prac. obsługi
Ignaczak Grażyna prac. obsługi
Krajewska Renata prac. obsługi
Kukla Witold woźny - konserwator
Łukaszewska Magdalena kucharka
Machnik Ewa kucharka
Ostradecka Helena prac. obsługi
Przybyszewski Mirosław pracownik ds. audiowizualnych
Pytel Mirosława prac. obsługi
Spychalska Zofia prac. obsługi
Stepczyńska Justyna prac. obsługi
Śleboda Małgorzata prac. obsługi
Ślęzak Jacek woźny - konserwator