KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 2 września 2019r., a kończą 26 czerwca 2020r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr - od 2 września 2019r. do 24 stycznia 2020r.

II semestr - od 10 lutego 2020r. do 26 czerwca 2020r.

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2019r.
 2. Termin wpisania ocen semestralnych do dziennika - 16 stycznia 2020r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr - 20 stycznia 2020 r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 27 stycznia do 9 lutego 2020r.

V. Terminy II semestru:

 1. Rekolekcje wielkopostne – 1-3.04 lub 6-8.04 2020r. (bez zajęć lekcyjnych)
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 9 do 14 kwietnia 2020.
 3. Wystawienie przewidywanych ocen zachowania oraz przewidywanych ocen niedostatecznych do 08 maja 2020r.
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych oraz ocenach zachowania – do 11 maja 2020r.
 5. Wpisanie przewidywanych ocen rocznych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych -
  do 26 maja 2020r.
 6. Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do
  dziennika – do 10 czerwca 2020r.
 1. 7.Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 15 czerwca

2020 r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

-         14.10.2019r. DEN

-         01.06.2020 Dzień Dziecka (impreza dla kl. I-VIII, zaj. opiekuńcze)

-         12.06.2020r. piątek po Bożym Ciele

VIII. Terminy egzaminów:

- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 21-23.04.2020 r.