KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021r., a kończą 24 czerwca 2022r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr - od 1 września 2021r. do 14 stycznia 2022r

II semestr - od 31 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r

III. Terminy I semestru:

 1.     1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2022r.

 2.     2. Termin wpisania ocen semestralnych do dziennika - 5 stycznia 2022r.

 3.     3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr- 10 stycznia 2022 r.

 4.     4. Zebrania klasowe do 13 stycznia 2022 r.

 5.     5. Dzień Patrona – 5 stycznia 2022 r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 17 do 30 stycznia 2022r.

V. Terminy II semestru:

 1.     1. Rekolekcje wielkopostne – kwiecień 2022r. (bez zajęć lekcyjnych)

 2.     2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 do 19 kwietnia 2022.

 3.     3. Wystawienie przewidywanych ocen zachowania oraz przewidywanych ocen niedostatecznych do 10 maja 2022r do godz. 15.00

 4.     4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych oraz ocenach zachowania – do 13 maja 2022r.

 5.     5. Wpisanie przewidywanych ocen rocznych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych - do 24 maja 2022r. do godz. 15.00

 6.     6. Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do dziennika – do 9 czerwca 2022r. do godz. 15.00

 7.     7. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 13 czerwca 2022r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 •     - 15.10.2021 – piątek po DEN

 •     - 12.11.2021 – piątek po Święcie Niepodległości

 •     - 7.01.2022 – piątek po święcie Trzech Króli

 •     - 2.05.2022 – Dzień Flagi, poniedziałek

 •     - 17.06.2022 – piątek po Bożym Ciele

 •     - 3 dni egzaminów

VIII. Terminy egzaminów:

- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY: 24, 25, 26 maja 2022 r.