Wrzesień

1. Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

2. Opracowanie planu pracy.

3. Rozpoczęcie zbiórki składek na działalność Samorządu w wysokości 1 zł od ucznia na rok.

4. Uaktualnienie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

5. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki w szkole.

Październik

 • Wznowienie w bieżącym roku szkolnym popołudniowych wyjść do kina Mewa w Budzyniu w ramach „Filmowych wtorków”. Spotkania z filmem będą odbywały się cyklicznie. O szczegółach będziemy informować społeczność szkoły na bieżąco. Zapisy na seanse u pani Wiesławy Ajchsztet i pani Moniki Świderskiej.
 • óżowego.
 • ódnicy pod hasłem „Chcę oglądać twoje nogi”. Prosimy wszystkie chętne uczennice o przyjście tego dnia do szkoły w spódniczce. Dla uczennic i nauczycieli, którzy będą w spódnicy samorząd gwarantuje symboliczny słodki upominek. Oczywiście długość spódniczki musi być zgodna z regulaminowym strojem naszej szkoły.

Listopad

 • Pomoc w przeprowadzeniu apelu z okazji Święta Niepodległości.
 • Szkolny Dzień Czekolady.
 • Zorganizowanie integracyjnej dyskoteki andrzejkowej w czwartek 29 listopada. Chcielibyśmy zorganizować zabawę w auli szkoły na ul. Rogozińskiej. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III od godz. 16.00- 17.30, a pozostali od 16.00- 19.00. Cena biletu 1 zł. Kierujemy prośbę do wszystkich nauczycieli o zwolnienie następnego dnia z ustnej odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek uczniów kl. IV- VIII uczestniczących w zabawie. Potwierdzeniem udziału w zabawie będzie lista obecności sporządzona dla każdej z klas, na którą będzie wpisywał się uczeń.
 • Dzień historyczny (uczniowie i nauczyciele proszeni o ubranie w stroje z epoki).
 • Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej w Górach Morzewskich.

Grudzień

 • Popołudnie z filmem- wyjście do kina Mewa.
 • Wspólne śpiewanie kolęd tuż przed przerwą świąteczną.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów i rodziców naszej szkoły ankiety nt. potrzeb uczniów w zakresie oferty zajęć dodatkowych na przyszły rok szkolny.

Styczeń

 • Przeprowadzenie „Piżamowego dnia” w piątek 20.01.2020. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w piżamach lub kigurumi. Nagrodzona zostanie ta klasa, która w 100 procentach dostosuje się do naszej propozycji.
 • Dzień lat 80- tych.
 • Pomoc w przeprowadzeniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Luty

 • Poczta walentynkowa- ubieramy się na czerwono.
 • Konkurs fotograficzny- "Cztery pory roku w obiektywie".
 • Przedstawienie Dyrekcji i Nauczycielom wyników przeprowadzonej ankiety.

Marzec

 • Pomoc w organizacji Dnia Samorządności. Akcja pt. „Motyw wiosny w stroju”.
 • Popołudnie z filmem- wyjście do kina Mewa.

Kwiecień

 • Dzień Służby Zdrowia – wizyta w tutejszej przychodni – złożenie życzeń i wręczenie symbolicznego kwiatka w dniu 10 kwietnia 2019r.
 • Dzień zwierzaka domowego – wystawa fotografii uczniów naszej szkoły.
 • Dzień Tańca – 29.04.2019- wspólny taniec na boisku szkolnym.

Maj

 • Wizyta w OSP Budzyń i wizyta u pana Wójta, wręczenie symbolicznych kwiatków z okazji Dnia Samorządowca/ przypadającego 27 maja i Dnia Strażaka / 5 maja/.
 • Zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które pozostały do końca roku szkolnego.
 • Akcja „Biało-czerwona w stroju”.
 • Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Zorganizowanie kolejnego „Filmowego wtorku”.
 • Dzień Dobrych Uczynków – 20.05.2019 r.

Czerwiec

 • Pomoc w organizacji Dnia Dziecka (bal bohaterów książkowych).
 • Do nauczycieli wychowania fizycznego oraz do wychowawców klas I-III ponownie kierujemy prośbę o umożliwienia przeprowadzenia w szkole już po wystawieniu ocen tzw. „Dnia ze skakanką”. Polegałby on na tym, iż tego dnia na lekcje wychowania fizycznego wszyscy chętni uczniowie mogliby skakać na skakance lub grać w gumę na świeżym powietrzu.
 • Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego.
 • Przekazanie władzy na uroczystym pożegnalnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
 • Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego.

***

Stałe akcje SU :

 • Ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji, wykorzystanie do tego celu radiowęzła w budynku na ul. Rogozińskiej.
 • Akcja prowadzona wspólnie ze szkolnym radiem "Piosenka z dedykacją". Przed drzwiami szkolnego radia jest wystawiona oznaczona skrzynka, do której od poniedziałku 14.10. można włożyć karteczkę z czytelnym tytułem piosenki oraz imieniem i nazwiskiem osoby, do której uczniowie kierują dedykację. Losowanie będzie odbywało się codziennie na wybranych przerwach.
 • Spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami.
 • Aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły.
 • Współpraca ze szkolnym wolontariatem.
 • Działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Chcielibyśmy kontynuować także akcję „Weekendów bez zadań domowych”. Dotyczy ona zasady zwalniającej uczniów z wykonywania prac domowych w określonym terminie, głównie przed przerwami świątecznymi, feriami i dłuższymi weekendami.

Dziękujemy serdecznie Radzie Pedagogicznej za pomoc w organizacji zaplanowanych zajęć i opiekę nad uczniami.

Dziękujemy za uwagę.

Przewodnicząca Samorządu - Emilia Janiszewska klasa VII a

Zastępca – Katarzyna Melon klasa VIII a

Sekretarz - Zofia Geisler klasa VIII a

Skarbnik – Aleksandra Sell klasa VIII b

Delegacja – Emilia Janiszewska VII a, Bartosz Szynkiewicz VII c, Julia Wlazło VII b

20190930 samorzad Kopiowanie

Przewodnicząca: Aleksandra Słowińska (VIII b)

Zastępca:            Monika Czerwińska (VIII b)

Sekretarz:            Sandra Grodzka (VIII a)

Sekcja organizacji imprez: cały SU

Współpraca ze szkolnym wolontariatem: cały SU

Sekcja informacyjna: Katarzyna Melon (VII a)

                                      Zofia Geisler (VII a)

                                     Monika Czerwińska (VIII b)

                                     Krzysztof Gapiński (V a)

                                     Emilia Janiszewska (VI a)

Sekcja dekoracyjna: Aleksandra Sell (VII b)

                                   Natalia Kozłowska (III b gim.)

                                   Hanna Kozłowska (V d)

Delegacja: Julia Wlazło (VI b)

                 Lena Polcyn (VI b)

                 Mikołaj Kowal (V c)

Skarbnik: Natalia Kozłowska (III b gim.)

Wrzesień

1. Wybór opiekunów Samorządu Uczniowskiego.

2. Opracowanie planu pracy.

3. Rozpoczęcie zbiórki składek na działalność Samorządu w wysokości 1 zł od ucznia na rok.

4. Uaktualnienie Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

5. Obchody Międzynarodowego Dnia Kropki w szkole.

Październik

 1. Zorganizowanie popołudniowego wyjścia do kina Mewa w Budzyniu w ramach „Filmowych wtorków”. Spotkania z filmem będą odbywały się cyklicznie zarówno dla starszych, jak i młodszych uczniów. O szczegółach będziemy informować społeczność szkoły na bieżąco. Zapisy na seanse u pani Moniki Świderskiej.
 2. Dzień Uśmiechu – 5.10.
 3. Zabawa – wystawa fotografii pt. „Rozpoznaj swojego nauczyciela na fotografii sprzed lat” z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 15.10.2018 uczniowie w budynku przy ul. Rogozińskiej będą na przygotowanych przez SU kartkach łączyć numery fotografii z nazwiskiem nauczyciela. Dla tych, którzy połączą największą ilość nazwisk z właściwymi fotografiami SU przygotuje dyplomy i upominki.
 4. Dzień Spódnicy pod hasłem „Chcę oglądać twoje nogi”. Prosimy wszystkich chętnych o przyjście tego dnia do szkoły w spódniczce. Dla uczniów i nauczycieli, którzy będą w spódnicy samorząd gwarantuje symboliczny słodki upominek. Oczywiście długość spódniczki musi być zgodna z regulaminowym strojem naszej szkoły – 30.10.2018.
 5. Dyskoteka integracyjna dla pierwszoklasistów w budynku na os. Wierzbowym.

Listopad

 1. „Przegląd filmów patriotycznych”. Spotkanie miłośników dobrego kina i historii.
 2. Pomoc w przeprowadzeniu apelu z okazji Święta Niepodległości.
 3. Zorganizowanie integracyjnej dyskoteki andrzejkowej dla całej szkoły w czwartek 29 listopada. Chcielibyśmy zorganizować zabawę w auli szkoły na ul. Rogozińskiej. Prosimy wychowawców klas o przekazanie uczniom informacji o konieczności zabawy w auli w obuwiu sportowym na białej podeszwie. W dyskotece mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III od godz. 16.00- 17.30, a pozostali od 16.00- 19.00. Cena biletu 1 zł. Kierujemy prośbę do wszystkich nauczycieli o zwolnienie następnego dnia z ustnej odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek uczniów kl. IV- VIII i III gimnazjum uczestniczących w zabawie. Potwierdzeniem udziału w zabawie będzie lista obecności sporządzona dla każdej z klas, na którą będzie wpisywał się uczeń. Jednocześnie informujemy, że wychowawcy, którzy chcieliby tego dnia zorganizować klasowe andrzejki i połączyć je z ogólnoszkolną dyskoteką proszeni są o zgłoszenie tego faktu p. Ilonie John wraz z informacją, ilu uczniów przybędzie oraz przekazaniu opłaty wstępnej w wysokości 1 zł od ucznia.
 4. Uczestnictwo w uroczystości patriotycznej w Górach Morzewskich.
 5. Dzień Bicia Rekordów – 12.11.2018.
 6. Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień – 21.11.2018.
 7. Dzień Białych Skarpetek – 30.11.2018. Szczegóły obchodów wspomnianych dni zostaną podane w listopadzie.

Grudzień

1. Przygotowanie uroczystości mikołajkowej.

 1. Popołudnie z filmem- wyjście do kina Mewa.
 2. Wspólne śpiewanie kolęd tuż przed przerwą świąteczną.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie wśród uczniów naszej szkoły ankiety nt. potrzeb uczniów w zakresie oferty zajęć dodatkowych na przyszły rok szkolny.

Styczeń

 1. Przeprowadzenie „Piżamowego dnia” w piątek 11.01.2019. Tego dnia uczniowie przychodzą do szkoły w piżamach lub kigurumi. Nagrodzona zostanie ta klasa, która w 100 procentach dostosuje się do naszej propozycji.
 2. Pomoc w zorganizowaniu uroczystości nadania szkole sztandaru.
 3. Pomoc w przeprowadzeniu finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Luty

1. Poczta walentynkowa.

 1. Pomoc w organizacji Dnia Języka Ojczystego.
 2. Konkurs fotograficzny „Fotka z ferii”.
 3. Akcja „Lepimy bałwana na lekcjach wychowawczych” - o ile pogoda pozwoli.
 4. Przedstawienie Dyrekcji i Nauczycielom wyników ankiety przeprowadzonej nt. potrzeb uczniów w zakresie oferty zajęć dodatkowych na przyszły rok szkolny.

Marzec

1. Pomoc w organizacji Dnia Samorządności. Akcja pt. „Motyw wiosny w stroju”.

 1. Popołudnie z filmem- wyjście do kina Mewa.
 2. Dzień Irlandzki – 18 marca.
 3. Popołudnie z planszówkami. Spotkanie miłośników gier planszowych. Wspólna zabawa i współzawodnictwo.

Kwiecień

 1. Dzień Służby Zdrowia – wizyta w tutejszej przychodni – złożenie życzeń i wręczenie symbolicznego kwiatka w dniu 10 kwietnia 2019r.
 2. Dzień zwierzaka domowego – wystawa fotografii uczniów naszej szkoły.
 3. Dzień Tańca – 29.04.2019.

Maj

1. Wizyta w OSP Budzyń i wizyta u pana Wójta, wręczenie symbolicznych kwiatków z okazji Dnia Samorządowca/ przypadającego 27 maja i Dnia Strażaka / 5 maja/

2. Zainicjowanie akcji „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które pozostały do końca roku szkolnego.

 1. Akcja „Biało-czerwona w stroju”.
 2. Pomoc w przygotowaniu apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 3. Zorganizowanie kolejnego „Filmowego wtorku”.
 4. Dzień Dobrych Uczynków – 20.05.2019 r.
 5. Zorganizowanie popołudniowego pikniku rodzinnego.

Czerwiec

 1. Pomoc w organizacji Dnia Dziecka.
 2. Do nauczycieli wychowania fizycznego oraz do wychowawców klas I-III kierujemy prośbę o umożliwienia przeprowadzenia w szkole już po wystawieniu ocen tzw. „Dnia na kółkach”. Polegałby on na tym, iż tego dnia na lekcje wychowania fizycznego wszyscy chętni uczniowie mogliby przynieść deskorolki, rolki, hulajnogi czy wrotki i mogliby na nich jeździć podczas lekcji na świeżym powietrzu.

3. Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

4. Przekazanie władzy na uroczystym pożegnalnym zebraniu Samorządu Uczniowskiego.

5. Pomoc w organizacji zakończenia roku szkolnego.

Stałe akcje SU :

 • ustne informowanie społeczności szkolnej o akcjach organizacji, wykorzystanie do tego celu radiowęzła w budynku na ul. Rogozińskiej;
 • akcja prowadzona wspólnie ze szkolnym radiem "Piosenka z dedykacją". Przed drzwiami szkolnego radia jest wystawiona oznaczona skrzynka, do której od 10.10.2018 można włożyć karteczkę z czytelnym tytułem piosenki oraz imieniem i nazwiskiem osoby, do której uczniowie kierują dedykację. Losowanie będzie odbywało się codziennie na wybranych przerwach;
 • spotkania Rady Samorządu  Uczniowskiego z opiekunami;
 • aktualizacja informacji o działalności Samorządu  Uczniowskiego na stronie internetowej szkoły;
 • współpraca ze szkolnym wolontariatem;
 • działania wynikające z aktualnej sytuacji.

Ponadto proponujemy kontynuację „Dni pomalowanych paznokci”, które przypadają w tym roku szkolnym odpowiednio na dzień 6 grudnia 2018, 21 marca 2019
i 31 maja 2019 r.

Podtrzymujemy również akcję „Weekendów bez zadań domowych”. Dotyczy ona zasady zwalniającej uczniów z wykonywania prac domowych w określonym terminie, głównie przed przerwami świątecznymi, feriami i dłuższymi weekendami.

Zapraszamy do współpracy całą społeczność szkoły! :-)

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: p. Wiesławą Ajchsztet, Iloną John, Elżbietą Kalkowską, Moniką Świderską i Joanną Wróblewską

W miniony wtorek z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w kinie „Mewa” odbył się kolejny dodatkowy seans filmowy. Tym razem uczniowie klas starszych obejrzeli film pt. „Wicher 3”, będący już trzecią odsłoną familijnej serii. „Wicher 3” to pozycja adresowana nie tylko do miłośników koni, ale także dla osób ceniących takie wartości jak: tradycja, natura i rodzina. Ta wzruszająca opowieść o więzi pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem z pewnością pozostanie na długo w pamięci widzów.

         Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania paniom: Annie Nadolnej, Justynie Barczak i Kindze Dąbrowskiej, za sprawowanie opieki nad uczniami podczas seansu filmowego.