0

Świetlica czynna

od poniedziałku do czwartku od 710 – 1515

w piątki od 710- 1430

 

W tej świetlicy podstawówki

Takie dziwne są zwyczaje

Że ten, który tutaj wchodzi

Wnet niegrzeczny być przestaje.

Jest uprzejmy, uśmiechnięty,

Klocki wkłada do koszyka

I nie biega i nie wrzeszczy

Kolegów swych nie popycha.

Pamięta również o tym,

By szanować gry, zabawki,

By tornister był na miejscu,

A krzesełka obok ławki.

Dla tych, którzy najgrzeczniejsi

Są nagrody, wyróżnienia

A o karach nie mówimy

Bo niegrzecznych tutaj nie ma...

Wychowawcy świetlicy:  mgr Małgorzata Zawisła,  mgr Magdalena Łech