11 października 2017 r.  w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość Pasowania na świetliczaka uczniów klas pierwszych. Był to szczególny dzień dla dzieci, które prezentowały swoje talenty przed wychowawcami świetlicy oraz  wicedyrektorem szkoły, panią Dorotą Banach. Głównym celem ceremonii było przyjęcie dzieci z klas pierwszych do świetlicowej ,,rodziny”, jak również stworzenie atmosfery radości i dobrej zabawy.

Pierwszoklasistów  powitały  uczennice  klas   trzecich,   które  pięknie  recytowały  wiersze

i zachęcały dzieci do wspólnej zabawy. Najmłodsi uczniowie przeszli próby: wiedzy, sprawności, smaku, śpiewu, śmiechu, tańca i zabawy. Dzieci z klas pierwszych recytowały wiersze i śpiewały piosenki, co wymaga  nie  lada odwagi.  Na koniec  imprezy  pierwszoklasiści  złożyli    ślubowanie,

a następnie pani wicedyrektor pasowała każdego z   ,,pierwszaków”  na  „Wesołego świetliczaka”
 i wręczyła  pamiątkowy dyplom. 

Zapraszamy do galerii.