OTWARTE ŚRODY I ZEBRANIA KLASOWE:

11.09.2019r.             -          zebranie ogólne rodziców

Do 20.09.2019r.       -           zebrania klasowe

13.11.2019r.             -          os. Wierzbowe od 1600 - 1730

                                    -           ul. Rogozińska od 1700 - 1830

18.12.2019                -           otwarta środa 1700-1900

20.01-24.01.2020r. -          zebrania klasowe

25.03.2019r.             -          os. Wierzbowe od 1600 - 1730

                                    -          ul. Rogozińska od 1700 - 1830

27.05.2020r.             -           zebrania klasowe (ew. otwarta środa)