W  piątek drugiego grudnia uczniowie klasy trzeciej  d  wraz z wychowawczynią Danutą Bentkowską i panią bibliotekarką Krystyną Kempką uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych w Sądzie Rejonowym w Chodzieży.

Prezes Sądu, pan Piotr Giedrys zaprosił uczniów do jednej z sal, gdzie zapoznał dzieci z przebiegiem rozprawy sądowej, wskazał miejsca zajmowane przez sędziego, oskarżonego, adwokata, świadków. W trakcie spotkania uczniowie  dowiedzieli się jak wygląda codzienna praca sędziego i jaką drogę trzeba przebyć, by nim zostać. Duże wrażenie zrobiła na młodych ludziach atmosfera panująca w sądzie. Spotkanie dzieci z sędzią było lekcją odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka z poszanowaniem prawa, które w życiu należy przestrzegać. Dalszym punktem programu była ciekawa i  interesująca  lekcja historii w oddziale muzealnym  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży, przeprowadzona przez panią dyrektor Dorotę Grewling.

Wróciliśmy do szkoły uśmiechnięci, zadowoleni i bogatsi w wiedzę z zakresu prawa obowiązującego w Polsce  i dowiedzieliśmy się więcej o  historii naszego powiatu.

Zdjęcia.

29