ange019

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:
I sanie w obłokach mknące,
I gwiazdy na dach spadające,
A wszędzie to ufne czekanie?
Czekajmy - dziś cud się stanie!”

Życzenia radosnych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia,

dużo pokoju, miłości

oraz szczęścia i pomyślności

w nadchodzącym Nowym Roku 2017

składają

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne,

Pracownicy oraz Uczniowie

Szkoły Podstawowej im. T. Kotarbińskiego

w Budzyniu