Przed feriami uczniowie klas I-III wzięli udział w spotkaniu ze strażakiem z Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Starszy brygadier, Leszek Naranowicz opowiadał dzieciom o niebezpieczeństwach związanych z pożarami i zasadach zachowania się w obliczu grożących nam niebezpieczeństw. Pan strażak dawał przykłady, jak należy udzielać pomocy podczas wypadków na śniegu i lodzie. Przestrzegał dzieci przed ryzykownym zachowaniem i apelował do ich rozsądku podczas zabaw zimowych na świeżym powietrzu. Na koniec uczniowie mieli bardzo dużo pytań do gościa, które dotyczyły jego pracy a także życia osobistego. Było to pouczające spotkanie, które dało dzieciom gotowe rady na bezpieczne ferie zimowe. 

Zdjęcia.

1