Trwający karnawał był okazją do zorganizowania w dniu wczorajszym „Bajkowej dyskoteki”. Z wystosowanego przez Samorząd Uczniowski zaproszenia skorzystało wiele osób. Bezspornie najliczniejszą grupę tancerzy stanowili uczniowie kl. I-III. Ubrani w barwne i pomysłowe stroje prezentowali postacie ze swoich ulubionych bajek. Taniec przeplatany był głośnym śpiewem i wspólnymi pląsami. Uczestnicy zabawy na pewno będą mile wspominać karnawałowe popołudnie spędzone w towarzystwie swoich koleżanek i kolegów.

Samorząd Uczniowski dziękuje za wspólną zabawę i opiekę nad uczniami następującym nauczycielom: p. J. Świergosz, W. Stefańskiej, W. Ajchsztet, O. Ostradeckiej, E. Król, I. Jankowskiej, J. Wróblewskiej, D. Bentkowskiej, M. Łech, M. Zawisła i A. Jaremba. 

Zdjęcia 1.

Zdjęcia 2.

Zdjęcia 3. (O.O.)

111