W piątkowy poranek 26 maja 2017 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły udali się na spotkanie z panem wójtem Marcinem Sokołowskim. Z okazji przypadającego na dzień 27 maja święta pracowników samorządowych, uczniowie złożyli na ręce gospodarza Urzędu Gminy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, satysfakcji i sukcesów w realizacji zadań samorządowych. Po części oficjalnej nastąpił długo oczekiwany moment na przeprowadzenie wywiadu z panem wójtem. Gospodarz naszej gminy ochoczo, w bardzo dostępny dla dzieci sposób, odpowiadał na dość trudne pytania uczniów. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Pan wójt zaproponował także młodym gościom spacer po nowej siedzibie urzędu, którą większość odwiedziła po raz pierwszy. Wizyta i spotkanie z włodarzem gminy Budzyń było niesamowitym przeżyciem. Może wśród goszczących uczniów znajdą się przyszli samorządowcy? Czas pokaże. Pierwszą ciekawą lekcję wychowania obywatelskiego mają już za sobą.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia. 

1

Święto Mamy to szczególny i najpiękniejszy dzień w roku, któremu towarzyszy wyjątkowa atmosfera. W tym dniu wszystkie mamy obchodzą swoje święto a dzieci mogą im okazać swoją miłość i szacunek. Z tej okazji uczniowie klas II naszej szkoły zaprosili swoje mamy na przedstawienie.

24 maja pojawiły się na scenie wróżki, tancerki, kwiaty, słońce, piłkarze… Dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instrumentach i prezentowały różnorodne talenty. Nie zabrakło łez i wzruszeń oraz przepięknych słów podziękowań i wdzięczności.

Zdjęcia.

8 maja 2017 r. uczniowie klas II naszej szkoły nabywali umiejętności praktyczne z zakresu udzielania pierwszej przedmedycznej pomocy. Spotkanie było prawdziwą lekcją nauki przez zabawę - pod  czujnym okiem fachowców pracujących w Ratownictwie Medycznym - p. Stanisława Jarosza oraz p. Sebastiana Słodowicza. Prowadzący wykazali się cierpliwością i przekazali ogrom wiedzy jak działać w sytuacjach zagrożenia. Pierwsza pomoc to często jedyna szansa by zapobiec tragedii.

Zdjęcia.

            18 maja odbyło się kolejne wyjście na obrączkowanie ptaków uczniów ze szkolnego koła LOP wraz z opiekunem panią Elżbietą Kalkowską. Zajecia poprowadził zaprzyjaźniony z naszą szkołą ornitolog pan Jerzy Dąbrowski. Obecnie na trasie znajduje się 60 budek. Zabrączkowane zostały 123  ptaki, w tym 122 pisklęta i jeden osobnik dorosły. Dominowały modraszki i bogatki. Pierwszy raz na naszym szlaku w jednej budce pojawiły się szpaki. W niektórych budkach gniazda i lęgi były zniszczone przez drapieżniki (prawdopodobnie kuny). W kilku były martwe pisklęta. Podczas zajęć uczniowie dokumentowali swoje obserwacje robiąc fotografie i krótkie filmy.

Serdecznie dziękujemy panu Jerzemu Dąbrowskiemu za poświęcony czas i przeprowadzenie bardzo interesujących zajęć.

 Opiekun szkolnego koła LOP wraz z uczniami

Zdjęcia.

111

Szkolny Program Profilaktyki zakłada realizację szeregu działań z zakresu zapobiegania różnorodnym zagrożeniom i niebezpieczeństwom mogącym wpływać na zdrowie i rozwój dzieci. Za koordynację działań profilaktycznych w naszej szkole odpowiadają panie: Marzena Hinc – Sawicka, Joanna Świergosz i Elżbieta Kalkowska. W ciągu całego roku szkolnego zorganizowano szereg imprez, uroczystości, konkursów, wycieczek, wystaw oraz akcji informacyjnych mających poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie zachowań prozdrowotnych młodego pokolenia. Odbywały się one zarówno dla etapu wczesnoszkolnego, jak i starszych dzieci. Każdorazowo treści dostosowano do wieku rozwojowego uczniów. Zawsze jednak kierowano się nadrzędnym celem profilaktyki, by uczyć dzieci takich zachowań, które mobilizują do aktywnego i zdrowego trybu życia. Realizowano też zagadnienia o tej tematyce we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Chodzieży - projekty „ Nie pal przy mnie proszę dla klas 1-3 oraz „Trzymaj formę” dla klas 4-6. Finałem całego cyklu oddziaływań była organizacja Szkolnego Dnia Zdrowia, który zaplanowano na 27 kwietnia 2017 r. Nieco wcześniej – 10-14 kwietnia – uczniowie klas młodszych rozwiązywali testy mające podsumować, zdobytą w ciągu roku szkolnego, wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania. Wyróżnienia zdobyli:

KLASY DRUGIE

 1. Wojciech Łech – kl. IIa
 2. Zuzanna Kryger – kl. IIc
 3. Filip Stefaniak – kl. IIe

3. Adam Grośty – kl. IIa

4. Pola Senger – kl. IIb

4. Dominik Romanowski – kl. IIb

5. Kacper Szczepanek – kl. IId

5. Nikodem Zieliński – IIc

5. Mateusz Nadolny – kl.IIa

5. Eliasz Kędzierski – kl. IIa

KLASY TRZECIE

 1. Krzysztof Gapiński – kl. IIIa
 2. Mikołaj Cabel – kl. IIIb
 3. Ksawery Świerkowski – kl. IIIb
 4. Dominik Warzocha – kl. IIId
 5. Szymon Kwandrans – kl. IIIc

Natomiast 27 kwietnia odbyły się dla całej społeczności szkolnej przedstawienia teatralne. Uczniowie klas 1-3 uczestniczyli w spektaklu „Doktor Kruk”, który w zabawny sposób opowiadał o higienie osobistej, zdrowym i niezdrowym odżywianiu, odpowiednim do pory roku ubieraniu się i zbawiennym wpływie ruchu na nasze zdrowie oraz o potrzebie dbania o środowisko przyrodnicze. Uczniowie klas 4-6 obejrzeli przedstawienie „Szczęście za rogatką”, który opowiadał o chemicznych pułapkach mogących spowodować uzależnienie, zmarnowanie życia i życiowych perspektyw, a nawet śmierć. Ponadto uczniowie wykonali prezentacje multimedialne pt. „Zdrowe czy niezdrowe”. Za najlepszą uznano pracę Jakuba Górnego z klasy VIb. Wyróżniono także następujących uczestników:

 • Weronika Anastaziak - kl. Vb
 • Krzysztof Iwiński – kl. Vc
 • Kinga Dąbrowicz – kl. Va
 • Maciej Kędzierski – kl. Vb
 • Julia Szurpit i Sandra Grodzka – kl. Via
 • Martyna Gąsior – kl. Via
 • Aleksandra Słowińska i Monika Czerwińska - kl. VIb

Prace wyżej wymienionych uczniów były prezentowane dzieciom klas 4-6 właśnie podczas Szkolnego Dnia Zdrowia. Warto dodać, że takie „święto zdrowia” zorganizowano już w szkole po raz kolejny. Z pewnością jego kontynuowanie wpływa na stały wzrost świadomości prozdrowotnej i proekologicznej uczniów.