11 maja 2017 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Budzyniu odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów klasy pierwszej z naszej szkoły.

Jak co roku pasowanie na czytelnika odbywa się we współpracy Biblioteki Publicznej w Budzyniu i biblioteki szkolnej. Dla pierwszaków krótką część artystyczną z przedstawieniem ,,Sąd nad książką” przygotowali starsi koledzy z klasy III d pod kierunkiem pani Danuty Bentkowskiej i pani Krystyny Kempka. Zaproszeni goście mogli zobaczyć rozprawę sądową, na której sądzono książkę. Każdy próbował udowodnić swoje racje, jednak spór ,,czy książka jest nam potrzebna?” rozwiązał sędzia, który ogłosił, iż książka zawsze zostanie z nami. Ponadto wysłuchaliśmy wierszy o książce, bibliotece i piosenek, które wykonały nasze uczennice Ola Michor, Hania Kasperczak i Zuzia Ciesielska, które ćwiczą pod kierunkiem pani Krystyny Świniarskiej.

Uroczystość zakończyła się ślubowaniem pierwszaków, pasowaniem ich na czytelnika biblioteki publicznej i biblioteki szkolnej oraz wręczeniem pamiątkowych dyplomów i pierwszej książki ufundowanej przez panią dyrektor Biblioteki Publicznej Marię Ganclerz.

Zdjęcia.

W miniony piątek delegacja Samorządu Uczniowskiego w towarzystwie klasy VI b udała się do siedziby OSP w Budzyniu. Uczniowie zostali serdecznie powitani przez pana Michała Gapińskiego. Z okazji przypadającego na dzień 4 maja Dnia Strażaka przedstawiciele naszej szkoły złożyli obecnym druhom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wytrwałości, pomyślności i satysfakcji z pełnionej służby. Spotkanie było także okazją do złożenia podziękowań za dotychczasową owocną współpracę, na którą zawsze mogą liczyć dyrekcja, nauczyciele i uczniowie naszej szkoły.

Samorząd Uczniowski

Zdjęcia.

01

„Warto spotkać w życiu ludzi z pasją.

Pasję, która nie tylko inspiruje, ale również pomaga

żyć, czyniąc to nasze życie o wiele ciekawszym doświadczeniem’’

Zbigniew Kiełb

Dziękujemy za poświęcony czas, wiedzę i nowe doświadczenia: państwu Joannie i Piotrowi Warzocha, pani Sylwii Cyran, panu Marcinowi Krygier.

Zdjęcia.

Uczniowie z klasy trzeciej ,,d" realizują program czytelniczy, polegający na systematycznym głośnym czytaniu, połączonym z rozumieniem usłyszanego tekstu. Podczas czytania dzieci starają się zwracać uwagę na płynność, poprawność, wyrazistość i   odpowiednią intonację. Każdy uczeń czyta w indywidualnym tempie umożliwiającym słuchającemu i czytającemu uchwycenie sensu. Następnym zadaniem jest udzielanie przez uczniów odpowiedzi na pytania dotyczące treści tekstu. Nagrodą jest umieszczenie imienia dziecka na klasowej tablicy - im wyżej zostanie zawieszona kartka, oznacza to, że umiejętność pięknego czytania jest lepsza.

Rozwijając nawyki czytelnicze, uczniowie stają się bardziej odważni w wyrażaniu własnych opinii i chętnie sięgają po nowe książki.

Zdjęcia.

0

W piątek 21 kwietnia 2017 r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej im. T. Kotarbińskiego w Budzyniu wraz z wychowawcami wzięli udział w IV Marszu Pamięci śladami ofiar zbrodni hitlerowskiej w Górach Morzewskich. Nad całością czuwał nauczyciel historii i dyrektor szkoły Dariusz Dudziak.

Marsz rozpoczął się spod budynku Szkoły Podstawowej. Uczestnicy zatrzymali się przy budynku dawnej szkoły na ulicy Rogozińskiej, gdzie przybliżono historię tego miejsca, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów strajku szkolnego z lat 1906-1907 i przedstawiono postać kierownika szkoły w latach 1927-1939 Władysława Kaji, zamordowanego przez hitlerowców w Górach Morzewskich. W tej części uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych naszej gminy z wójtem Marcinem Sokołowskim i przewodniczącym rady Zenonem Nowickim. Odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą historię szkoły przy ulicy Rogozińskiej oraz postać W. Kaji. Uczniowie wysłuchali również pasjonujących wspomnień pana Mariana Wróblewskiego, prezesa koła Związku Kombatantów RP.

IMG 20170421 090910 ANIMATION

Przy kościele pod wezwaniem św. Barbary przedstawiono postać proboszcza Stanisława Łakoty, a także historię samej budowli. Uczestnicy marszu oddali również hołd bohaterom Powstania Wielkopolskiego pochowanym za kościołem. Następnie udano się na rynek, skąd autokarami uczniowie przejechali na wzgórze Okręglik, gdzie 7 lutego 1919 roku powstańcy wielkopolscy odparli niemiecki atak i zdobyli samochód pancerny. To miejsce było okazją do przypomnienia najważniejszych faktów z dziejów Budzynia, a także przedstawienia kolejnej ofiary zbrodni hitlerowskiej, komendanta posterunku policji Tomasza Skrętego. Oddano również hołd zamordowanym u podnóża Okręglika we wrześniu 1939 roku mieszkańcom Budzynia i przedstawiono postać Stefana Nowaka, czwartego budzynianina, który oddał życie w Górach Morzewskich.

Z Okręglika udano się bezpośrednio w Góry Morzewskie. Tam przedstawiono przyczyny i okoliczności popełnionej tam 7 listopada 1939 zbrodni. Hitlerowcy zamordowali wtedy bez sądu 41 mieszkańców Ziemi Chodzieskiej. Na pomniku pomordowanych zapalono znicze, a także odczytano relację naocznego świadka zdarzeń, Antoniego Zabla z Morzewa.

Dla szkolnej młodzieży udział w marszu pamięci okazał się bardzo wartościową „żywą lekcją historii’ i pozwolił nie tylko na chwilę zadumy nad losami naszych przodków i znaczonej krwią drogi do niepodległości. Był też okazją do pogłębienia zainteresowania historią własnej miejscowości, swojej „małej ojczyzny”. 

31

Zdjęcia.