Uprzejmie informuję, że spotkanie wychowawców klas I z uczniami i ich rodzicami odbędzie się we wtorek 27.08.2024r. o godz. 10:00 w hali sportowej  przy ul. Rogozińskiej 52. Po krótkim spotkaniu z dyrekcją szkoły i wychowawczyniami klas nastąpi próba pasowania na ucznia kl. I i ewentualne przejście do sal lekcyjnych w budynku szkoły na os. Wierzbowym 7. Po spotkaniu uczniowie kl. I  pod opieką rodziców udają się do swoich domów.

Uroczyste pasowanie na ucznia odbędzie się 2 września 2024r. podczas inauguracji roku szkolnego 2024/2025.

Małgorzata Słowińska- wicedyrektor szkoły