Nasz pomysl na ochrone srodowiska 2024 01

We wtorek 21 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyła się uroczysta gala podsumowująca IX edycję Konkursu "Nasz pomysł na ochronę środowiska". Edycja odbyła się pod hasłem "Odnawialne źródła energii". Wielki sukces odnieśli uczniowie naszej Szkoły: Alina Kawlewska, Amelia Herman i Jan Małofiej, którzy pod kierunkiem p. Mateusza Nowakowskiego zrealizowali trzyminutowy film promujący odnawialne źródła energii. Nasz film zdobył I wyróżnienie!!! Lepsze były tylko dwie szkoły specjalne, które podzieliły się nagrodą główną. Można więc powiedzieć, że zajęliśmy 3. miejsce w województwie wielkopolskim! Nasi uczniowie otrzymali hulajnogi elektryczne, a Szkoła kwotę 4000 złotych! Nagrody wręczał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Jacek Bogusławski, a sukces naszej Szkoły celebrował wspólnie z nami Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Budzyń p. Piotr Jankowski. Wielkie gratulacje i wyrazy uznania dla naszych kreatywnych i zdolnych Uczniów oraz ich Opiekuna!!!

Nasz pomysl na ochrone srodowiska 2024 02