rowerowe prawo jazdy

6 czerwca 2024 r. uczniowie naszej szkoły uzyskali swoje pierwsze prawo jazdy - kartę rowerową. Tego dnia czwartoklasiści i kilku uczniów z klasy piątej zdawało część praktyczną egzaminu, która polegała na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i umiejętności prawidłowej techniki jazdy. Część teoretyczna odbyła się pod koniec maja i dotyczyła ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znaków drogowych, zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Egzamin, jak co roku, przeprowadziły nauczycielki techniki p. Elżbieta Rusiecka i p. Joanna Świergosz oraz policjant st. aspirant Mariusz Świętek.