7 lutego 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli koło Okreglika niemiecki samochód pancerny i odparli atak na Budzyń. 10 lutego 2019 roku odbyła się rekonstrukcja historyczna tego wspaniałego zwycięstwa. Wzięli w niej udział członkowie naszej społeczności:

- p. Dariusz Dudziak - leutnant Joachim graf von Schwerin-Janow

- p. Wiesława Ajchsztet, p. Justyna Barczak, p. Anna Czerwińska, p.  Elżbieta Kalkowska, p. Małgorzata Słowińska - sanitariuszki

- Dominik Ciesielski 7c, Dawid Niedbalski 8b - powstańcy z oddziału L. Napiecka.

W roli powstańców wcielili się również niedawni absolwenci szkoły: Piotr Galon, Dominik Romanowski, Daniel Sulicki.

Symbolicznym chwilą całej uroczystości był moment, gdy zarówno powstańcy jak i żołnierze w mundurach niemieckich (wśród nich rekonstruktorzy przybyli z Niemiec) w postawie „prezentuj broń” wysłuchali śpiewanej przez publiczność „Roty”. Ta scena była pięknym świadectwem polsko – niemieckiego pojednania. Trzy dni wcześniej przedstawiciele budzyńskiej społeczności oddali hołd poległym żołnierzom z załogi samochodu pancernego. Żołnierze ci są pochowani na dawnym cmentarzu ewangelickim na Olszynkach. Rekonstrukcja historyczna, która odbyła się 10 lutego pięknie wpisuje się w motto naszej Szkoły „Tworząc przyszłość, pamiętamy o przeszłości”. Pamiętamy o trudnych czasach walk niemiecko – polskich, ale jednocześnie wspólnie bawiąc się w odtwarzanie przeszłości tworzymy podstawy rzeczywistego pojednania pomiędzy Polakami a Niemcami.