Dyrektor szkoły    mgr Dudziak Dariusz

 

Wicedyrektor (ul. Rogozińska 52)

 mgr Kinga Buszkiewicz

 

Wicedyrektor (os. Wierzbowe 7)

mgr Małgorzata Słowińska