Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2020/2021

1. mgr Adamska Barbara nauczyciel chemii i matematyki
2. mgr Ajchsztet Wiesława nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
3. mgr Aniołek Renata bibliotekarz, surdopedagog
4. mgr Barczak Justyna nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki
5. mgr Bentkowska Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
6. Berndt Justyna nauczyciel informatyki
7. mgr Białachowska Jolanta nauczyciel języka polskiego
8. mgr Biszof Karolina nauczyciel języka niemieckiego
9. mgr Buszkiewicz Kinga wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii
10. mgr Chojnacki Robert psycholog
11. mgr Czerwińska Anna nauczyciel matematyki i informatyki
12. mgr Dajczak Anna nauczyciel wychowania fizycznego
13. mgr Dajczak Jarosław nauczyciel wychowania fizycznego i edb
14. mgr Danielewicz Hanna nauczyciel muzyki i plastyki
15. mgr Dąbrowska Kinga nauczyciel matematyki i informatyki
16. mgr Disterheft Dominika nauczyciel języka polskiego
17. mgr Dudziak Dariusz dyrektor szkoły
18. mgr Dudziak Grażyna nauczyciel historii i języka polskiego
19. mgr Fifer Agnieszka nauczyciel języka polskiego
20. mgr Gapińska Halina nauczyciel religii
21. mgr Hinc-Sawicka Marzena pedagog, wdż
22. mgr Jankowska Irena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
23. mgr Jaremba Anna nauczyciel języka angielskiego
24. mgr Jeska Małgorzata nauczyciel religii
25. mgr John Ilona nauczyciel języka polskiego, logopeda, surdopedagog
26. mgr Kalkowska Elżbieta nauczyciel biologii i przyrody
27. mgr Kempińska Wanda nauczyciel języka polskiego
28. mgr Kempka Krystyna bibliotekarz, nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
29. mgr Król Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
30. mgr Kuczyńska Kamila pedagog, logopeda
31. mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wdż
32. mgr Łech Magdalena nauczyciel historii, wychowawca świetlicy
33. mgr Maczyńska Marlena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
34. mgr Makiej Przemysław nauczyciel fizyki
35. mgr Małofiej Karolina nauczyciel biologii, muzyki, plastyki
36. mgr Marcinkowska Joanna nauczyciel religii
37. mgr Nowakowski Mateusz nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy
38. mgr Oko – Kowalczyk Marlena nauczyciel fizyki i informatyki
39. mgr Olejnik Weronika wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.
40. mgr Ostradecka Oriana nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego
41. mgr Ostradecki Roman nauczyciel wychowania fizycznego
42. mgr Pawlak Katarzyna nauczyciel matematyki i informatyki
43. mgr Polak Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
44. mgr Rusiecka Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
45. mgr Słowińska Małgorzata wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego
46. mgr Stefaniak Anita nauczyciel języka angielskiego
47. mgr Stefańska Wioletta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
48. mgr Szozda Janusz nauczyciel wychowania fizycznego
49. mgr Świderska Monika nauczyciel języka angielskiego
50. mgr Świergosz Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda
51. mgr Walczak Natalia nauczyciel języka angielskiego
52. mgr Wróblewska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż
53. mgr Zabder Kamila nauczyciel - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 1.  
mgr Adamska Barbara nauczyciel chemii i matematyki
 1.  
mgr Ajchsztet Wiesława nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Aniołek Renata bibliotekarz, surdopedagog
 1.  
mgr Barczak Justyna nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki
 1.  
mgr Bentkowska Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii
 1.  
Berndt Justyna nauczyciel informatyki
 1.  
mgr Białachowska Jolanta nauczyciel języka polskiego
 1.  
mgr Biszof Karolina nauczyciel języka niemieckiego
 1.  
mgr Buszkiewicz Kinga wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii
 1.  
mgr Chojnacki Robert psycholog
 1.  
mgr Czerwińska Anna nauczyciel matematyki i informatyki
 1.  
mgr Dajczak Anna nauczyciel wychowania fizycznego
 1.  
mgr Dajczak Jarosław nauczyciel wychowania fizycznego i edb
 1.  
mgr Danielewicz Hanna nauczyciel muzyki i plastyki
 1.  
mgr Dąbrowska Kinga nauczyciel matematyki i informatyki
 1.  
mgr Disterheft Dominika nauczyciel języka polskiego
 1.  
mgr Dudziak Dariusz dyrektor szkoły
 1.  
mgr Dudziak Grażyna nauczyciel historii i języka polskiego
 1.  
mgr Fifer Agnieszka nauczyciel języka polskiego
 1.  
mgr Gapińska Halina nauczyciel religii
 1.  
mgr Hinc-Sawicka Marzena pedagog, wdż
 1.  
mgr Jankowska Irena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Jaremba Anna nauczyciel języka angielskiego
 1.  
mgr Jeska Małgorzata nauczyciel religii
 1.  
mgr John Ilona nauczyciel języka polskiego, logopeda, surdopedagog
 1.  
mgr Kalkowska Elżbieta nauczyciel biologii i przyrody
 1.  
mgr Kempińska Wanda nauczyciel języka polskiego
 1.  
mgr Kempka Krystyna bibliotekarz, nauczyciel ed. wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Król Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Kuczyńska Kamila pedagog, logopeda
 1.  
mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wdż
 1.  
mgr Łech Magdalena nauczyciel historii, wychowawca świetlicy
 1.  
mgr Maczyńska Marlena nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Makiej Przemysław nauczyciel fizyki
 1.  
mgr Małofiej Karolina nauczyciel biologii, muzyki, plastyki
 1.  
mgr Marcinkowska Joanna nauczyciel religii
 1.  
mgr Nowakowski Mateusz nauczyciel geografii, wychowawca świetlicy
 1.  
mgr Oko – Kowalczyk Marlena nauczyciel fizyki i informatyki
 1.  
mgr Olejnik Weronika wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.
 1.  
mgr Ostradecka Oriana nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego
 1.  
mgr Ostradecki Roman nauczyciel wychowania fizycznego
 1.  
mgr Pawlak Katarzyna nauczyciel matematyki i informatyki
 1.  
mgr Polak Małgorzata nauczyciel wychowania fizycznego
 1.  
mgr Rusiecka Elżbieta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki
 1.  
mgr Słowińska Małgorzata wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego
 1.  
mgr Stefaniak Anita nauczyciel języka angielskiego
 1.  
mgr Stefańska Wioletta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 1.  
mgr Szozda Janusz nauczyciel wychowania fizycznego
 1.  
mgr Świderska Monika nauczyciel języka angielskiego
 1.  
mgr Świergosz Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda
 1.  
mgr Walczak Natalia nauczyciel języka angielskiego
 1.  
mgr Wróblewska Joanna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż
 1.  
mgr Zabder Kamila nauczyciel - zajęcia korekcyjno-kompensacyjne