Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2022/2023

1.

mgr Adamska Barbara

nauczyciel chemii i matematyki

2.

mgr Ajchsztet Wiesława

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

3.

mgr Aniołek Renata

bibliotekarz

4.

mgr Barczak Justyna

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

5.

mgr Bentkowska Danuta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii

6.

mgr Białachowska Jolanta

nauczyciel języka polskiego

7.

mgr Biszof Karolina

nauczyciel języka niemieckiego

8.

mgr Buszkiewicz Kinga

wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii

9.

mgr Chojnacki Robert

psycholog

10.

mgr Czerwińska Anna

nauczyciel matematyki i informatyki

11.

mgr Dajczak Anna

nauczyciel wychowania fizycznego

12.

mgr Dajczak Jarosław

nauczyciel wychowania fizycznego i edb

13.

mgr Danielewicz Hanna

nauczyciel historii i wos

14.

mgr Dąbrowska Kinga

nauczyciel matematyki

15.

mgr Disterheft Dominika

nauczyciel języka polskiego

16.

mgr Dudziak Dariusz

dyrektor szkoły, nauczyciel historii

17.

mgr Dudziak Grażyna

nauczyciel historii i języka polskiego

18.

mgr Fifer Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

19.

mgr Hinc-Sawicka Marzena

pedagog, wdż

20.

mgr Jaremba Anna

nauczyciel języka angielskiego

21.

mgr Jeska Małgorzata

nauczyciel religii

22.

mgr John-Krąpiec Ilona

nauczyciel j. polskiego, logopeda, surdopedagog

23.

mgr Kalkowska Elżbieta

nauczyciel biologii i przyrody

24.

mgr Kempińska Wanda

nauczyciel języka polskiego

25.

mgr Alicja Kępka

nauczyciel fizyki

26.

mgr Kuczyńska Kamila

pedagog, logopeda

27.

mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wdż

28.

mgr Łech Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy

29.

mgr Maczyńska Marlena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

30.

mgr Makiej Przemysław

nauczyciel fizyki

31.

mgr Małofiej Karolina

nauczyciel biologii, muzyki, plastyki

32.

mgr Marcinkowska Joanna

nauczyciel religii

33.

mgr Nowakowski Mateusz

nauczyciel geografii

34.

mgr Oko – Kowalczyk Marlena

nauczyciel informatyki

35.

mgr Olejnik Weronika

wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.

36.

mgr Ostradecka Oriana

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego

37.

mgr Ostradecki Roman

nauczyciel wychowania fizycznego

38.

ks. Michał Owczarczak

nauczyciel religii

39.

mgr Pawlak Katarzyna

nauczyciel matematyki

40.

mgr Polak Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

41.

mgr Rusiecka Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki

42.

mgr Rusiecka-Lamcha Sylwia

nauczyciel matematyki i informatyki

43.

mgr Słowińska Małgorzata

wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego

44.

mgr Stefaniak Anita

nauczyciel języka angielskiego

45.

mgr Stefańska Wioletta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

46.

mgr Szozda Janusz

nauczyciel wychowania fizycznego

47.

mgr Świderska Monika

nauczyciel języka angielskiego

48.

mgr Świergosz Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda

49.

mgr Walczak Natalia

nauczyciel języka angielskiego

50.

mgr Wróblewska Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

51.

mgr Wrzosek Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

52.

mgr Zawisła Małgorzata

surdopedagog

 1.  

mgr Adamska Barbara

nauczyciel chemii i matematyki

 1.  

mgr Ajchsztet Wiesława

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 1.  

mgr Aniołek Renata

bibliotekarz

 1.  

mgr Barczak Justyna

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

 1.  

mgr Bentkowska Danuta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii

 1.  

mgr Białachowska Jolanta

nauczyciel języka polskiego

 1.  

mgr Biszof Karolina

nauczyciel języka niemieckiego

 1.  

mgr Buszkiewicz Kinga

wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii

 1.  

mgr Chojnacki Robert

psycholog

 1.  

mgr Czerwińska Anna

nauczyciel matematyki i informatyki

 1.  

mgr Dajczak Anna

nauczyciel wychowania fizycznego

 1.  

mgr Dajczak Jarosław

nauczyciel wychowania fizycznego i edb

 1.  

mgr Danielewicz Hanna

nauczyciel historii i wos

 1.  

mgr Dąbrowska Kinga

nauczyciel matematyki

 1.  

mgr Disterheft Dominika

nauczyciel języka polskiego

 1.  

mgr Dudziak Dariusz

dyrektor szkoły, nauczyciel historii

 1.  

mgr Dudziak Grażyna

nauczyciel historii i języka polskiego

 1.  

mgr Fifer Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

 1.  

mgr Hinc-Sawicka Marzena

pedagog, wdż

 1.  

mgr Jaremba Anna

nauczyciel języka angielskiego

 1.  

mgr Jeska Małgorzata

nauczyciel religii

 1.  

mgr John-Krąpiec Ilona

nauczyciel j. polskiego, logopeda, surdopedagog

 1.  

mgr Kalkowska Elżbieta

nauczyciel biologii i przyrody

 1.  

mgr Kempińska Wanda

nauczyciel języka polskiego

 1.  

mgr Alicja Kępka

nauczyciel fizyki

 1.  

mgr Kuczyńska Kamila

pedagog, logopeda

 1.  

mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wdż

 1.  

mgr Łech Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy

 1.  

mgr Maczyńska Marlena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 1.  

mgr Makiej Przemysław

nauczyciel fizyki

 1.  

mgr Małofiej Karolina

nauczyciel biologii, muzyki, plastyki

 1.  

mgr Marcinkowska Joanna

nauczyciel religii

 1.  

mgr Nowakowski Mateusz

nauczyciel geografii

 1.  

mgr Oko – Kowalczyk Marlena

nauczyciel informatyki

 1.  

mgr Olejnik Weronika

wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.

 1.  

mgr Ostradecka Oriana

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego

 1.  

mgr Ostradecki Roman

nauczyciel wychowania fizycznego

 1.  

ks. Michał Owczarczak

nauczyciel religii

 1.  

mgr Pawlak Katarzyna

nauczyciel matematyki

 1.  

mgr Polak Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

 1.  

mgr Rusiecka Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki

 1.  

mgr Rusiecka-Lamcha Sylwia

nauczyciel matematyki i informatyki

 1.  

mgr Słowińska Małgorzata

wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego

 1.  

mgr Stefaniak Anita

nauczyciel języka angielskiego

 1.  

mgr Stefańska Wioletta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 1.  

mgr Szozda Janusz

nauczyciel wychowania fizycznego

 1.  

mgr Świderska Monika

nauczyciel języka angielskiego

 1.  

mgr Świergosz Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda

 1.  

mgr Walczak Natalia

nauczyciel języka angielskiego

 1.  

mgr Wróblewska Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

 1.  

mgr Wrzosek Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

 1.  

mgr Zawisła Małgorzata

surdopedagog