Pracownicy administracji i obsługi

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko
Stepczyńska Aneta sekretarz szkoły
Żołnieruk Longina sekretarz szkoły
Adamczyk Maciej informatyk
Nowak Joanna pomoc biurowa
Budzińska Edyta prac. obsługi
Grodzka Barbara prac. obsługi
Hetmanowska Danuta prac. obsługi
Hundt Barbara prac. obsługi
Krajewska Renata prac. obsługi
Kukla Witold woźny - konserwator
Machnik Ewa prac. obsługi
Ostradecka Helena prac. obsługi
Przybyszewski Mirosław opiekun obiektów sportowych
Stepczyńska Justyna prac. obsługi
Śleboda Małgorzata prac. obsługi
Ślęzak Jacek woźny - konserwator