Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

(tak/ nie)

1. wkf77772 18 nie
2. wkf33163 20 nie
3. wkf85612 13 nie
4. wkf86098 25 nie

Podpisy członków komisji
Marlena Oko- Kowalczyk
Robert Chojnacki
Kamila Kuczyńska
Przemysław Makiej