Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

(tak/ nie)

1. wkh61941 32 nie
2. wkh48609 50 nie
3. wkh42338 27  nie
4. wkh54285 32 nie
5. wkh82702 42 nie
6. wkh83328 24 nie

Podpisy członków komisji:
E.Kurkowiak-Pauszek
G.Dudziak