Lp. Kod ucznia Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

(tak/ nie)

1. wkg 44546 22 nie
2.                  wkg 59843 24 nie
3. wkg 60856 20 nie
4. wkg 04909 27 nie
5. wkg 13698 20 nie
6. wkg 57652 28 nie
7. wkg 44192 19 nie
8. wkg 10835 15 nie
9. wkg 64999 29 nie
10. wkg 77599 29 nie
11. wkg 54326 20 nie
12. wkg 12448 53 tak
13. wkg 17914 31 nie
14. wkg 84625 32 nie
15. wkg 06915 18 nie
16. wkg 98322 23 nie
17. wkg 47534 28 nie
18. wkg 32111 24 nie
19. wkg 25826 24 nie