W Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich  w Budzyniu  z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość o uzyskaniu przez naszego ucznia Karola Nowackiego tytułu LAUREATA Wojewódzkiego  Konkursu Fizycznego 2017/2018. 

Pierwszy etap konkursu odbył się w macierzystej szkole. Etap rejonowy w Pile. Do etapu wojewódzkiego, który odbył się w Poznaniu przystąpili najlepsi z najlepszych. Na etapie szkolnym i rejonowym Karol dwukrotnie zdobył 49 punktów na 50 możliwych do zdobycia. Na etapie wojewódzkim, będąc uczniem  drugiej klasy oddziału gimnazjalnego, uzyskał 47 punktów na 50 punktów możliwych do zdobycia. Uczeń, dzięki wielkiemu zaangażowaniu i systematycznej pracy, powtórzył swój wielki sukces z zeszłego roku i ponownie uzyskał tytuł laureata z fizyki. Karol potwierdził wysoki poziom wiedzy i  dostarczył powodów do dumy swojej nauczycielce fizyki pani Alicji Kępce, jak również swoim rodzicom.  Państwo Hanna i Grzegorz Nowaccy od lat wspierają poczynania swoich dzieci a ich synowie: Wiktor i Karol  -  poprzez swoje sukcesy  tworzyli wspaniałą historię Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich  w Budzyniu a obecnie  Karol, tegoroczny podwójny laureat z fizyki i matematyki,  poprzez swoje osiągnięcia rozsławia Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich. Obydwaj chłopcy, szalenie skromni,  dzielnie walczyli na każdym szczeblu różnych konkursów, wielokrotnie zdobywając tytuły laureatów.                                                                          

                                                                    Wielkie gratulacje!

   Alicja Kępka

IMG 20180315 095906 Kopiowanie