W Zespole Szkół Nr 2 w Wągrowcu 19 marca 2018roku odbył się IX Powiatowy Konkurs Fizyczny o charakterze drużynowym.

Do konkursu przystąpiło 6 drużyn z oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych. Nasza drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, oddział gimnazjalny - w składzie: Patryk Grochowalski, Jakub Walczak oraz tegoroczny laureat z fizyki - Karol Nowacki zajęła II miejsce. Natomiast Karol Nowacki – tegoroczny laureat z fizyki potwierdził tylko swoje umiejętności i uzyskał indywidualnie najlepszy wynik. Każdy z uczestników rozwiązywał samodzielnie 25 zadań testowych i 2 zadania otwarte. Suma punktów poszczególnych uczniów stanowiła o wyniku drużyny. Opiekunem uczniów była pani Alicja Kępka, która oceniła poziom zadań konkursowych jako bardzo wysoki. Celem konkursu jest wyszukiwanie uczniów utalentowanych. Rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań fizyką, pobudzanie twórczego myślenia a także stosowanie zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu. Po konkursie wszyscy biorący w nim udział uczniowie wysłuchali wykładu prof. dr. hab. Tomasza Martyńskiego z Katedry Spektroskopii Optycznej Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej z ruchu drgającego oraz poznali możliwości programu Algodoo – który daje możliwość symulacji doświadczeń fizycznych poprzez używanie prostych narzędzi do rysowania, projektowania i konstruowania doświadczeń odkrywających świat fizyki. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy, puchary i cenne nagrody.

                    Serdecznie gratulujemy!!!

Alicja Kępka                                                           

/ dyplomowany nauczyciel fizyki /

20180319 125557 Kopiowanie

20180319 125708 Kopiowanie