16 kwietnia 2018 roku w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń i nagród laureatom konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego.

Wielkopolski Kurator Oświaty pani Elżbieta Leszczyńska wręczyła 529 laureatom zaświadczenia i nagrody, w tym uczniom Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich - oddział gimnazjalny - w Budzyniu:

Karolowi Nowackiemu, uczniowi klasy II C, który uzyskał tytuł laureata z 2 konkursów przedmiotowych z matematyki i fizyki oraz Dominikowi Romanowskiemu, uczniowi klasy III B, który został laureatem z historii.

Opiekunami uczniów były panie: Barbara Adamska / matematyka /, Alicja Kępka /fizyka / i Hanna Danielewicz / historia /.

W tegorocznych 12 konkursach przedmiotowych uczestniczyło 35 975 uczniów z 572 gimnazjów Województwa Wielkopolskiego. Laureatami zostało 529 uczniów.

Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim organizowanego dla uczniów gimnazjów z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata, jest zwolniony z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego - z części trzeciej tego egzaminu.

Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z danej części najwyższego wyniku. Ponad to laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną, tj. ocenę celującą.

Niewątpliwą ozdobą uroczystości były występy uczniów Piotra Twardowskiego, który na fortepianie zagrał utwór Fryderyka Chopina – Walc cis moll op. 64 nr 2 oraz Hanny Rogoży, która na skrzypcach zagrała utwór Pablo de Sarasate – Taniec hiszpański.

                                    Laureatom serdecznie gratulujemy!

Alicja Kępka

/ dyplomowany nauczyciel fizyki /

Zdjęcia: wykonała: Alicja Kępka

laureat - Karol Nowacki,

Elżbieta Leszczyńska - Wielkopolski Kurator Oświaty,

Laureat - Dominik Romanowski

Zdjęcia.

20180416 130838 Kopiowanie

20180416 130930 Kopiowanie