Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkb13175

24

NIE

2.

wkb87011

17

NIE

3.

wkb83610

22

NIE

4.

wkb97762

25

NIE

5.

wkb54829

22

NIE

6.

wkb54397

22

NIE

7.

wkb88772

25

NIE

8.

wkb32730

22

NIE

9.

wkb34285

-

-

10.

wkb06977

21

NIE

Podpisy członków komisji
Elżbieta Kalkowska
Karolina Małofiej