Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkwf43597

41,00

TAK

2.

wkwf18408

44,00

TAK

3.

wkwf74350

40,00

TAK

Podpisy członków komisji
Anna Dajczak
Małgorzata Polak