Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkg36363

nie ukończył –

problemy techniczne po stronie ucznia

             nie

2.

wkg23087

26

nie

3.

wkg07942

34

nie

4.

wkg97973

nie przystąpił

nie

5.

wkg11025

17

nie

6.

wkg15183

14

nie

7.

wkg61393

15

nie

8.

wkg41129

18

nie

9.

wkg93915

26

nie

10.

wkg84032

nie ukończyła –

problemy techniczne po stronie ucznia

nie

11.

wkg72359

19

nie

12.

wkg52249

40

nie

13.

wkg48986

35

nie

14.

wkg72689

29

nie

Podpisy członków komisji
Kinga Buszkiewicz
Karolina Małofiej
Małgorzata Słowińska