Lp.

Kod ucznia

Liczba uzyskanych punktów

Zakwalifikowanie do etapu rejonowego

1.

wkjn61730

29

Nie

2.

wkjn15961

17

Nie

Podpisy członków komisji
Karolina Biszof
Małgorzata Słowińska