20 października  br. w Starostwie Powiatowym w Pile odbył się etap ponadpowiatowy  VIII Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, którego organizatorami byli starostowie powiatów – złotowskiego, pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego. Olimpiada zorganizowana była w trzech kategoriach: szkół podstawowych (klasy IV-VI), szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. W każdej kategorii startowało po ośmiu najlepszych uczniów z wymienionych pięciu powiatów, wyłonionych w etapach powiatowych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 40 pytań.

Szkołę Podstawową z Budzynia godnie reprezentowało troje uczniów: Karol Nowacki, Emilia Staszewska i Aleksandra Słowińska. Zgodnie z regulaminem  wyłoniono trzech laureatów  oraz  kolejnych pięcioro uczniów, którzy zostali wyróżnieni. Karol Nowacki znalazł się na 4. miejscu  ze stratą 1 punktu do trzeciego miejsca, a Emilia Staszewska na 5. miejscu. Laureatami wg kolejności miejsc zostali: Jakub Kujawski (Zespół Szkół nr 3 w Pile), Antonina Wawrzyniak  (SP  Wyrzysk), Maciej Strzałkowski (SP nr 3 Chodzież).

Wyróżnieni uczniowie Emilka i Karol wezmą udział w uroczystej gali, podczas której w Starostwie Powiatowym w Pile odbędzie się uroczystość wręczenia nagród.

 

 

6 października w MDK w Chodzieży odbył się etap powiatowy VIII Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski, którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Chodzieży. W kategorii szkół podstawowych Szkołę Podstawową z Budzynia zgodnie z regulaminem reprezentowało godnie czworo uczniów: Emilia Staszewska, Aleksandra Słowińska, Karol Nowacki i Maria Śliwińska.

Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać test składający się z 35 zadań  na temat ekologii i ochrony środowiska. Do kolejnego etapu, który odbędzie się w Pile 20 października zakwalifikowano trzech laureatów i pięcioro wyróżnionych uczniów. Sukces odniosła Emilia Staszewska z kl. VI a zdobywając I miejsce. Na II i III miejscu znaleźli się uczniowie z SP nr 3 z Chodzieży. Wśród wyróżnionych na kolejnym czwartym i piątym miejscu uplasowali się Karol Nowacki z kl. VI b i Aleksandra Słowińska z kl. V b. W etapie ponadpowiatowym zmierzy się 40 uczniów z pięciu powiatów: chodzieskiego, złotowskiego, pilskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego i wągrowieckiego.