Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym uzyskałam tytuł magistra w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz rewalidacji upośledzonych umysłowo. Od 1996 roku zawodowo jestem związana z oświatą. Ukończyłam także studnia podyplomowe w zakresie logopedii oraz doradztwa zawodowego. Od ponad 20 lat jestem również członkiem Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ponadto pełnię służbę, jako społeczny kurator sądowy w III Wydziale do Spraw Nieletnich i Rodzinnych przy Sądzie Rejonowym
w Wągrowcu.

Praca z dziećmi stawia przede mną ciągle nowe wyzwania i problemy, aby temu sprostać stale podejmuję różne formy dokształcania, aby rozszerzać swoje kompetencje i rozwijać umiejętności.

Praca pedagoga jest interesująca, rozwijająca, inspirująca, pobudzająca do rozwoju i bardzo ciekawa.

Godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020

W tym roku szkolnym pracuję w budynku szkolnym na osiedlu Wierzbowym. Pracę zaczynam codziennie o godzinie 7:45.

Instytucje pomocowe znajdujące się na terenie gminy Budzyń
i powiatu chodzieskiego

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chodzieży
ul. Składowa 5
Tel.67 281 25 31 
www.poradniachodziez.edu.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budzyniu
ul. Lipowa 1, 64-840 Budzyń.
Numery telefonów: centrala/fax (67) 2844-013, (67) 2844-058, ·Telefon komórkowy do pracowników socjalnych + 48 501491058
kierownik: (67) 2844-059

Gminny Zespół Interdyscyplinarny (zajmujący się sprawami przemocy)

ul. Lipowa 1

64-840 Budzyń

tel: 67 28 44 013, 67 2843 058

Przewodniczący Zespołu tel: 67 28 43 850

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Budzyń
Adres:
ul. Lipowa 6
64-840 Budzyń
Telefon: (67) 2843201

Punkt Konsultacyjny przy GOPS pomoc psychologiczna, doradztwo
ul. Lipowa 1 64-840 Budzyń
Telefon: 67 2844350 adres mail: ddps@budzyn.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Wiosny Ludów 14A
64-800 Chodzież
tel: (67)28 27 258 
       (67)28 11 670 
fax: (67)28 11 680  
www.pcprchodziez.pl

WAŻNE TELEFONY

800 080 222 – to całodobowa, bezpłatna ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli. Pod tym numerem telefonu będzie można uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.
Wszystkie działania realizowane są bezpłatnie i anonimowo. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na stronie www.liniadzieciom.pl .
Porady są także udzielane przez czat i e-mail.

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży 116 111
Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji Itaka  tel. 022 6544041
Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania tel. 0801199990
Policyjny Telefon Zaufania  tel. 0800120226
Pomarańczowa Linia - dla Rodziców Pijących Dzieci  tel. 0801140068
Telefon Zaufania dla Kobiet, Warszawa  (0-22) 635 93 92, telefon czynny  od poniedziałku do piątku, w godz. 16.00 - 20.00
Telefon Ogólnopolski ds. AIDS  tel. 958
Młodzieżowy Telefon Zaufania  tel. 9288
Infolinia przeznaczona dla osób z problemami psychicznymi lub ich rodzin  (0-22) 885 84 83
Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002
Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym 0 801 199 990

www.zglos.to - strona dotyczy zgłaszania nieodpowiednich treści zawartych w internecie takich jak het, groźby, straszenie czy pornigrafia