Kochani Uczniowie,

Drodzy Rodzice,

pozostaję do Waszej dyspozycji przy rozwiązywaniu wszelkich sytuacji, które postrzegacie jako trudne, bez znaczenia czy dotyczą one szkoły czy innych obszarów życia.

Zapraszam moich uczniów, gdy :

   chcesz podzielić się swoją radością lub troską

   chcesz porozmawiać o swoich pasjach i zainteresowaniach,

   nie potrafisz poradzić sobie z relacjami w grupie (np. doświadczasz sytuacji przykrych w szkole)

   masz trudności w uczeniu się

   czujesz się osamotniony

   wahasz się przy podjęciu ważnych decyzji

   chcesz dowiedzieć się więcej o zachowaniach ryzykownych

   potrzebujesz wsparcia dorosłej osoby w sytuacji kryzysowej

   masz problem, z którym nie wiesz do kogo można się zwrócić

Rodziców zapraszam na konsultację, gdy :

   niepokoi Was zachowanie dziecka

   chcecie wzmocnić swoje kompetencje rodzicielskie lub potrzebujecie wsparcia w procesie wychowania

   zauważycie u dziecka problemy w uczeniu się

   dziecko zasygnalizuje Wam sytuacje przykre mające miejsce w szkole

   szukacie pomocy dla dziecka w dowolnej sprawie

   macie problem, z którym nie wiecie do kogo można się zwrócić

Współpracuję stale z :

   wychowawcami i nauczycielami

   Sądem Rodzinnym i kuratorami sądowymi

   Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi, w tym także specjalistycznymi (np. Poradnią Zdrowia Psychicznego i innymi specjalistami wspierającymi rozwój dzieci)

   Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej

   Policją, w tym z dzielnicowymi oraz wydziałem ds. nieletnich

   Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną

   Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

   Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i innymi placówkami

Moje kompetencje :

            Jestem absolwentką pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dodatkowo ukończyłam szereg studiów podyplomowych m.in. z zakresu glottodydaktyki i korekty wad wymowy, oligofrenopedagogiki, edukacji do życia w rodzinie, zarządzania oświatą, aktualnie jestem w trakcie studiów podyplomowych z zakresu spektrum autyzmu i zespołu Aspergera. Posiadam też kompetencje w zakresie mediacji. Działam w gminnych strukturach dla rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Prowadzę szeroko rozumiane oddziaływania profilaktyczne. Przez wiele lat pracowałam jako terapeuta w szkole specjalnej z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami. Ukończyłam też szereg szkoleń z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, przejawiającymi trudności w zachowaniu i uczeniu się.

Całym swoim doświadczeniem zawodowym i życiowym służę Państwu we wspieraniu optymalnego rozwoju Waszych dzieci. Prywatnie jestem mamą dwojga dorosłych synów.

Jak umówić się na spotkanie?

            Z reguły dostępna jestem w szkole w godz. 9 – 15, jednak z chęcią dopasowuje się do indywidualnych potrzeb uczniów i rodziców, stąd po wcześniejszym umówieniu pozostaję do dyspozycji także w innych godzinach. Z uwagi na wielość obowiązków oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych zachęcam do wcześniejszego kontaktu telefonicznego lub za pomocą e – dziennika celem umówienia spotkania. W sytuacjach pilnych o mojej dostępności w gabinecie na os. Wierzbowym bądź na ul. Rogozińskiej otrzymacie Państwo informację w sekretariacie szkoły.

            Do zobaczenia. Marzena Hinc - Sawicka