OTWARTE ŚRODY I ZEBRANIA KLASOWE:

14.09.2022r.      -       zebrania klasowe

27.09.2022r       -       zebranie Rady Rodziców

do 27.01.2023r  -       zebrania klasowe

10.05.2023r.       -      otwarta środa, ewentualnie zebrania klasowe:

                                   os. Wierzbowe od 1600 - 1730

                                   ul. Rogozińska od 1700 - 1830