Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący – Paweł Szafranek

Zastępca przew. – Joanna Jabłońska

Zastępca przew. – Magdalena Rudzka

Skarbnik – Paweł Piasecki

Sekretarz – Magdalena Zawadzka

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 30 września 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020 wynosi 35 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2020 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.

Rozliczenie finansowe działalności Rady Rodziców za rok szkolny 2018/2019

Stan na 5.09.2018r.                                      -           2615,22

Wpłaty                                                           -         17015,00

Kapitalizacja odsetek                                     -                10,48

Inne wpłaty                                                    -              180,00

Razem                                                            -           17205,48

Ogółem                                                          -           19820,70

Rozliczenie środków w roku szkolnym 2018/2019

Wpłaty + stan na koncie                                -           19820,70

Rozchody                                                        -           17683,20

Pozostaje do dyspozycji                               -           1957,50

Wydatki RR w roku szkolnym 2018/2019

Rozchody:

Imprezy dla uczniów:

- pokaz artystyczny kl. I                                 -           400,00

- koncert smyczkowy                                     -         1700,00

- przedstawienie teatralne „Dziady cz. II”     -         1200,00

- dyskoteka kl. VIII i IIIG                                 -          700,00

- lody na Dzień Dziecka                                 -         2787,09

- widowisko „W poszukiwaniu zaginionego

skarbu”                                                          -         2800,00

- rozliczenie wycieczki do Szymbarku            -           680,00

Koszty wyjazdów uczniów na imprezy          -           1080,00

Wypłaty za 100% wpłat na RR                       -          2076,00

Zakup książek na nagrody                              -         2821,34

Inne nagrody i dyplomy                                 -           513,65

Inne wydatki                                                  -           673,71

Koszty organizacyjne                                     -           251,41