Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Paweł Szafranek

Zastępca przew. – Joanna Jabłońska

Zastępca przew. – Magdalena Geisler

Skarbnik – Anna Łuszczki

Sekretarz – Anita Kowal

Komisja rewizyjna: Hubert Barczak, Mariusz Świętek, Ewa Wollherr

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 27.09.2021 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2021-2022 wynosi 40 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2022 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać także indywidualnie, dokonując przelewu na konto RR (koniecznie z podaniem imienia i nazwiska ucznia oraz klasy).

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 - pdf

Nr konta Rady Rodziców:

BS Chodzież, o/Budzyń

42 8945 0002 2601 4544 2000 0010