Prezydium Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący – Paweł Szafranek

Zastępca przew. – Joanna Jabłońska

Zastępca przew. – Magdalena Rudzka

Skarbnik – Anna Łuszczki

Sekretarz – Anita Kowal

Komisja rewizyjna: Ewa Wollherr, Hubert Barczak, Mariusz Świętek

Rada Rodziców na posiedzeniu w dniu 21 września 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie wysokości składek. Składka na działalność Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 35 zł za każde dziecko, będące uczniem szkoły. Jeżeli dana klasa w terminie do 30.04.2021 r. zbierze 100% składek, otrzyma z powrotem 20% z wpłaconej sumy do dyspozycji klasy.

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021

Rozliczenie Rady Rodziców za rok szkolny 2020/2021 - pdf

Nr konta Rady Rodziców:

BS Chodzież, o/Budzyń

42 8945 0002 2601 4544 2000 0010