"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi”.

Jan Paweł II

W dniach 1 i 2 grudnia 2016 r. członkowie Samorządu Uczniowskiego przeprowadzili zbiórkę pieniędzy pod hasłem „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”. W wyniku zainicjowanej akcji, udało się zebrać środki finansowe na leczenie, rehabilitację i dojazdy do szpitala uczennicy naszej szkoły Zuzanny Makowieckiej z klasy V c. Samorząd Uczniowski składa serdeczne podziękowania uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za okazane serce. Olbrzymi odzew wśród społeczności szkolnej i chęć bezinteresownego pomagania innym zasługuje na wielkie uznanie. Zuzi serdecznie dziękujemy za przybycie na mikołajkowe spotkanie i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Samorząd Uczniowski 

3

4

1