"Tworząc przyszłość, pamiętamy o przeszłości"

4 stycznia 2019 roku zapisał się w historii naszej Szkoły jako jeden z najbardziej uroczystych i wzniosłych dni. Nasza społeczność i licznie zaproszeni goście byli bowiem świadkami niepowtarzalnego wydarzenia, jakim jest nadanie szkole sztandaru.

W miniony piątek młodsi uczniowie dwie pierwsze lekcje spędzili wraz z wychowawcami na bliższym poznaniu historii powstania wielkopolskiego i jego uczestników, natomiast starsze klasy udały się w tym czasie do kościoła na mszę, w czasie której nowy sztandar szkoły został poświęcony przez najwybitniejszego absolwenta, światowej sławy biblistę prof. Jana Kantego Pytla. Zanim to jednak nastąpiło, fundatorzy sztandaru i goście honorowi wbili symbolicznie gwoździe w drzewiec, przytwierdzając ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowany przez ojca paulina Eustachego Rakoczego.

Nieco później w hali sportowej przy ul. Rogozińskiej Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Dudziak witał osobiście wszystkich przybyłych gości i społeczność uczniowską, po czym prowadząca całą uroczystość, pani Grażyna Dudziak zapowiedziała wprowadzenie sztandaru. Po odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Dudziak, który w interesującym wykładzie przybliżył dzieje szkolnictwa w Budzyniu począwszy od 1641 roku, kiedy istniała w naszej miejscowości szkoła parafialna po współczesność. W swojej przemowie podkreślił on fakt, iż od 1 września 2017 roku szkoła zmieniła patrona na cześć Powstańców Wielkopolskich, którzy przybywając z Rogoźna przynieśli niepodległość do Budzynia. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Budzyń, pan Zenon Nowicki odczytał akt nadania szkole imienia i wręczył dokument dyrekcji. Głos zabrała również pani Hanna Danielewicz, która przybliżyła wszystkim zebranym okoliczności odzyskania niepodległości przez Budzyń.

Kolejnym wzniosłym momentem było odczytanie aktu fundacyjnego sztandaru przez Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego, pana Pawła Szafranka. Następnie akt ten został złożony na ręce pana Dariusza Dudziaka i podpisany kolejno przez fundatorów: Wójta Gminy Budzyń, pana Marcina Sokołowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń, pana Zenona Nowickiego, Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego, pana Pawła Szafranka, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Budzyniu, panią Monikę Łukaszewską, a także przez gości honorowych: ks. prof. Jana Kantego Pytla, o. paulina Eustachego Rakoczego, Starostę Powiatu Chodzieskiego, pana Mirosława Juraszka, Dyrektora Pilskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pana Mirosława Dzieniszewskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary, Marka Piosika, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, panią Hannę Danielewicz, byłych Dyrektorów Szkoły, pana Stanisława Krumplewskiego i panią Teresę Janiszewską, Syna Powstańca Wielkopolskiego, pana Mariana Wróblewskiego i obecnego Dyrektora Szkoły, pana Dariusza Dudziaka.

            Następnie nowy sztandar został uroczyście przekazany szkole i od tej chwili stanowi najważniejszy symbol budzyńskiej podstawówki. Pani Grażyna Dudziak szczegółowo omówiła przed zebranymi symbolikę jego poszczególnych elementów oraz barw. Dotychczasowe poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, z połączenia których istnieje szkoła w obecnej postaci, przekazały symbolicznie tradycję nowemu sztandarowi poprzez skrzyżowanie orłów, a same stały się od tej chwili eksponatami izby muzealnej. Była to niezwykle wzruszająca chwila dla zebranych, podobnie jak ślubowanie, które przy nowym sztandarze po raz pierwszy w historii złożyli wspólnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników.

Część oficjalną spotkania zwieńczyły wystąpienia zaproszonych gości. Przemówieniom i gratulacjom nie było końca. Wielu pragnęło zabrać głos, by wyrazić podziw dla umiłowania ojczyzny, postawy patriotycznej, tradycji i wartości, które nasza Szkoła od lat stara się umacniać w nowych pokoleniach budzyńskich dzieci w myśl słów stanowiących dewizę placówki - "Tworząc przyszłość, pamiętamy o przeszłości". Swoje słowa do zebranych kierowali m.in. ks. prof. Jan Kanty Pytel, o. Eustachy Rakoczy, pan Marian Wróblewski, Starosta Mirosław Juraszek i pani Hanna Danielewicz. Gratulacje dla Szkoły w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty złożył Dyrektor Delegatury Mirosław Dzieniszewski. Nie zabrakło też gratulacji od dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz dyrektorów szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z powiatów: chodzieskiego, obornickiego i wągrowieckiego. Poczty sztandarowe z tychże szkół uświetniły naszą uroczystość.

Jednak uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu nie byłaby dopełniona, gdyby zabrakło programu artystycznego. Dla przybyłych gości i uczniów koło teatralne działające pod kierunkiem pani Wandy Kempińskiej przygotowało niespodziankę, jaką był poruszający spektakl opowiadający o buncie dzieci budzyńskich przeciwko germanizacji oraz ruchach zmierzających do tworzenia polskich oddziałów pod zaborem pruskim i sposobach walki o niepodległość w naszej Małej Ojczyźnie.

Po zakończeniu uroczystości w szkole goście oraz nauczyciele i pracownicy szkoły udali do kina „Mewa”. Tam obejrzeli trzy produkcje filmowe poświęcone powstańcom wielkopolskim: film „Powstanie Wielkopolskie – Zwycięstwo”, film „Bitwa o Chodzież” oraz materiał o kulisach produkcji filmu „Płomień wolności”, powstającego właśnie w Budzyniu.

Ostatnim, miłym akordem całej uroczystości był wspólny obiad w restauracji „Retro”.

Był to dzień wielu wzruszeń, uprzejmości oraz niecodzienna, przepiękna lekcja historii i patriotyzmu, która już się nie powtórzy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Szanownym Gościom, którzy swoim udziałem uświetnili całą uroczystość. Osobne podziękowania kierujemy do pani Małgorzaty Grzelak, właścicielki Pracowni Haftów Artystycznych w Poznaniu, która przepięknie i terminowo wykonała nowy sztandar naszej Szkoły.

Zdjęcia.

IMG 3 Kopiowanie

IMG 46 Kopiowanie

IMG 51 Kopiowanie