KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

I.  Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2023r., a kończą 21 czerwca 2024r.

II. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa semestry:

I semestr - od 4 września 2023r. do 26 stycznia 2024r.

II semestr - od 29 stycznia 2024r. do 21 czerwca 2024r.

III. Terminy I semestru:

 1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2023r.
 2. Termin wpisania ocen  semestralnych do dziennika - 18 stycznia 2024r.
 3. Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I semestr- 22 stycznia 2024r.
 4. Zebrania klasowe do 26 stycznia 2024r.
 5. Dzień Patrona – 5 stycznia 2024r.

IV. FERIE ZIMOWE trwają od 12 lutego do 25 lutego 2024r.

V. Terminy II semestru:

 1. Rekolekcje wielkopostne – marzec 2024r.
 2. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca do 2 kwietnia 2024r.
 3. Wystawienie przewidywanych ocen zachowania oraz przewidywanych ocen niedostatecznych do 08 maja 2024r do godz. 15.00
 4. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach niedostatecznych oraz ocenach zachowania – do  10 maja 2024r.
 5. Wpisanie przewidywanych ocen rocznych przez nauczycieli zajęć edukacyjnych -
  do 22 maja 2024r. do godz. 15.00
 6. Termin poinformowania uczniów o ocenach rocznych i wpisania ich do
  dziennika – do 7 czerwca 2024r. do godz. 15.00

7.    Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 10 czerwca

2024r.

VI. FERIE LETNIE - trwają od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024r.

VII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

-       02 i 03.11.2023 – czwartek i piątek

-       2.05.2024 – Dzień Flagi, czwartek

-       31.05.2024 – piątek po Bożym Ciele

-       3 dni egzaminów

VIII. Terminy egzaminów:

- EGZAMIN ÓSMOKLASISTY:  14-16 maja 2024r.

OTWARTE ŚRODY I ZEBRANIA KLASOWE:

do 15.09.2023r.          -           zebrania klasowe

25.09.2023r                 -           zebranie RR – po posiedzeniu RP

do 26.01.2024r.         -           zebrania klasowe

08.05.2024r.              -           otwarta środa, ewentualnie zebrania klasowe:

                                                    os. Wierzbowe od 1600 - 1730

                                               ul. Rogozińska od 1700 - 1830