Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu w roku szkolnym 2023/2024

mgr Adamska Barbara

nauczyciel chemii

mgr Ajchsztet Wiesława

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Aniołek Renata

bibliotekarz

mgr Barczak Justyna

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej, muzyki, plastyki

mgr Bentkowska Danuta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i religii

mgr Białachowska Jolanta

nauczyciel języka polskiego

mgr Biszof Karolina

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Buszkiewicz Kinga

wicedyrektor szkoły, nauczyciel geografii

mgr Chojnacki Robert

psycholog

mgr Czerwińska Anna

nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Dajczak Anna

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Dajczak Jarosław

nauczyciel wychowania fizycznego i edb

mgr Dąbrowska Kinga

nauczyciel matematyki

mgr Disterheft Dominika

nauczyciel języka polskiego

mgr Dudziak Dariusz

dyrektor szkoły, nauczyciel historii

mgr Dudziak Grażyna

nauczyciel historii i języka polskiego

mgr Fifer Agnieszka

nauczyciel języka polskiego

mgr Hinc-Sawicka Marzena

pedagog, wdż

mgr Jaremba Anna

nauczyciel języka angielskiego

mgr Jasińska Agata

nauczyciel matematyki, wychowawca świetlicy

mgr Jeska Małgorzata

nauczyciel religii

mgr John-Krąpiec Ilona

nauczyciel j. polskiego, logopeda, surdopedagog

mgr Kalkowska Elżbieta

nauczyciel biologii i przyrody

mgr Kamińska Natalia

logopeda, nauczyciel-wychowawca świetlicy

mgr Kempińska Wanda

nauczyciel języka polskiego

mgr Alicja Kępka

nauczyciel fizyki

mgr Kuczyńska Kamila

pedagog specjalny, logopeda, doradca zawodowy

mgr Kurkowiak – Pauszek Elżbieta

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki, wdż

mgr Łech Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy

mgr Maczyńska Marlena

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Małofiej Karolina

nauczyciel biologii, muzyki, plastyki

mgr Marcinkowska Joanna

nauczyciel religii

mgr Nowakowski Mateusz

nauczyciel geografii

mgr Olejnik Weronika

wych. świetlicy, logopeda, zaj. korekcyjno-komp.

mgr Ostradecka Oriana

nauczyciel ed. wczesnoszkolnej i języka angielskiego

mgr Ostradecki Roman

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Pawlak Katarzyna

nauczyciel matematyki

mgr Polak Małgorzata

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Rusiecka Elżbieta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki

mgr Rusiecka-Lamcha Sylwia

nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Słowińska Małgorzata

wicedyrektor szkoły, nauczyciel języka niemieckiego

mgr Stefaniak Anita

nauczyciel języka angielskiego

mgr Stefańska Wioletta

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

mgr Suszek Anna

nauczyciel języka polskiego

mgr Szozda Janusz

nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Świderska Monika

nauczyciel języka angielskiego

mgr Świergosz Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i techniki, logopeda

mgr Walczak Natalia

nauczyciel języka angielskiego

mgr Wróblewska Joanna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wdż

mgr Wrzosek Magdalena

nauczyciel-wychowawca świetlicy, oligofrenopedagog

mgr Zawisła Małgorzata

surdopedagog

27 grudnia 1918 roku w Poznaniu rozpoczęło się powstanie wielkopolskie. Echa wydarzeń poznańskich bardzo szybko dotarły na teren powiatu chodzieskiego. W niedzielę rano 5 stycznia1919 r. bracia Skotarczakowie z oddziałem powstańców rogozińskich przybyli do Budzynia. Do godzin południowych Polacy opanowali niemieckie urzędy: pocztę, magistrat, komisariat policji oraz dworzec kolejowy. Antoni Skotarczak zorganizował w Budzyniu Straż Ludową, która wieczorem liczyła już 56 żołnierzy. Komendantem miasta został Stanisław Lippok. W poniedziałek 6 stycznia do Budzynia przybył z Wągrowca podporucznik Włodzimierz Kowalski z 34 żołnierzami. Z oddziałów budzyńskiego, rogozińskiego i wągrowieckiego zaczęto tworzyć kompanię budzyńską pod dowództwem Czesława Hamlinga, która miała zająć Chodzież. 7 stycznia nad Budzyń nadleciała niemiecki samolot, który ostrzelał powstańców. Zginął Michał Rajewicz z Wągrowca. Mieszkańcy Budzynia uczestniczyli 8 stycznia w walkach o zdobycie Chodzieży. W międzyczasie, aby utrzymać budzyńskich Niemców w strachu, około 100 ludzi chodziło na Okręglik odbywać ćwiczenia wojskowe. W drugiej połowie stycznia 1919 roku w Budzyniu rozpoczęto formowanie batalionu budzyńskiego wchodzącego w skład 4 Pułku Strzelców Wielkopolskich. W jego skład weszła kompania budzyńska. 2 lutego uczestniczyła ona w boju pod Radwankami, gdzie polegli Franciszek Jackowski, Leon Jęczyk i Józef Urbański. Wiekopomną sławę Budzyniowi przyniosły wydarzenia z 7 lutego 1919 roku. Tego dnia koło Okręglika, niewielki, bo 16-osobowy oddział powstańczy pod dowództwem Leona Napiecka odparł niemiecki atak, zdobywając nieuszkodzony samochód pancerny Pz. Kw. Ehrhardt E-V/4. Samochód ten służył następnie wojsku polskiemu w kolejnych walkach niepodległościowych. Służbę zakończył w roku 1928 i został złomowany. Bohaterska obrona Okręglika spowodowała, że Niemcom nie udało się zdobyć Budzynia. Potyczki trwały przez następny tydzień. Zawarty 16 lutego 1919 roku rozejm w Trewirze formalnie kończył powstanie wielkopolskie, ale lokalne starcia trwały nadal.

26 kwietnia 1919 roku mieszkańcy Budzynia przejęli symboliczny klucz do ratusza. Tego dnia, komisarz wyborczy ks. Kazimierz Stachowiak wprowadził do urzędu pierwszą polską radę miejską wolnego Budzynia. 23 maja tegoż roku na rynku zaprzysiężono blisko 500 członków Straży Ludowej. Pełniła ona służbę frontową i policyjną. Straż obsadziła swymi załogami Stróżewo, Ostrówki i Podstolice. Od lipca 1919 roku w Budzyniu stacjonowała 15 kompania telegrafistów oraz kompania sanitarna.

Hymn Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu

I. Wielkopolscy Powstańcy to patron nasz
Dzięki nim, dzięki nim wolność dzisiaj masz
W Budzyniu dzielnie też walczyli
Na Okręgliku pancernik zdobyli.

Refren:
Wspominajmy ich czyny z dumą i powagą
Wzorujmy się ich niebywałą odwagą
Bóg, honor, Ojczyzna - to wzniosłe słowa,
którym wierność dziś chcemy dochować.

II. Uczmy się pilnie, bądźmy wytrwali
Powstańcy za wolność swą krew przelali
Doceńmy wszystko, co jest nam dane
Przeszłości echa w szkołę wpisane.

Wspominajmy ich czyny z dumą i powagą
Wzorujmy się ich niebywałą odwagą
Bóg, Honor, Ojczyzna - to wzniosłe słowa,
którym wierność dziś chcemy dochować.

III. Niech sztandar szkoły drogę wskazuje
Bo każdy, bo każdy uczeń jej potrzebuje
By była prawa i sprawiedliwa
W tym tkwi społeczności naszej siła.

Wspomnijmy ich czyny z dumą i powagą
Wzorujmy się ich niebywałą odwagą
Bóg, Honor, Ojczyzna - to wzniosłe słowa,
którym wierności dziś chcemy dochować.

Pliki do pobrania:
-
Hymn Szkoły im Powstańców Wielkopolskich - Nuty
- Hymn Szkoły im Powstańców Wielkopolskich
- Hymn Szkoły im Powstańców Wielkopolskich - Podkład

"Tworząc przyszłość, pamiętamy o przeszłości"

4 stycznia 2019 roku zapisał się w historii naszej Szkoły jako jeden z najbardziej uroczystych i wzniosłych dni. Nasza społeczność i licznie zaproszeni goście byli bowiem świadkami niepowtarzalnego wydarzenia, jakim jest nadanie szkole sztandaru.

W miniony piątek młodsi uczniowie dwie pierwsze lekcje spędzili wraz z wychowawcami na bliższym poznaniu historii powstania wielkopolskiego i jego uczestników, natomiast starsze klasy udały się w tym czasie do kościoła na mszę, w czasie której nowy sztandar szkoły został poświęcony przez najwybitniejszego absolwenta, światowej sławy biblistę prof. Jana Kantego Pytla. Zanim to jednak nastąpiło, fundatorzy sztandaru i goście honorowi wbili symbolicznie gwoździe w drzewiec, przytwierdzając ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, ufundowany przez ojca paulina Eustachego Rakoczego.

Nieco później w hali sportowej przy ul. Rogozińskiej Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Dudziak witał osobiście wszystkich przybyłych gości i społeczność uczniowską, po czym prowadząca całą uroczystość, pani Grażyna Dudziak zapowiedziała wprowadzenie sztandaru. Po odśpiewaniu "Mazurka Dąbrowskiego" głos zabrał Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Dudziak, który w interesującym wykładzie przybliżył dzieje szkolnictwa w Budzyniu począwszy od 1641 roku, kiedy istniała w naszej miejscowości szkoła parafialna po współczesność. W swojej przemowie podkreślił on fakt, iż od 1 września 2017 roku szkoła zmieniła patrona na cześć Powstańców Wielkopolskich, którzy przybywając z Rogoźna przynieśli niepodległość do Budzynia. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Budzyń, pan Zenon Nowicki odczytał akt nadania szkole imienia i wręczył dokument dyrekcji. Głos zabrała również pani Hanna Danielewicz, która przybliżyła wszystkim zebranym okoliczności odzyskania niepodległości przez Budzyń.

Kolejnym wzniosłym momentem było odczytanie aktu fundacyjnego sztandaru przez Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego, pana Pawła Szafranka. Następnie akt ten został złożony na ręce pana Dariusza Dudziaka i podpisany kolejno przez fundatorów: Wójta Gminy Budzyń, pana Marcina Sokołowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy Budzyń, pana Zenona Nowickiego, Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego, pana Pawła Szafranka, Dyrektor Oddziału Banku Spółdzielczego w Budzyniu, panią Monikę Łukaszewską, a także przez gości honorowych: ks. prof. Jana Kantego Pytla, o. paulina Eustachego Rakoczego, Starostę Powiatu Chodzieskiego, pana Mirosława Juraszka, Dyrektora Pilskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, pana Mirosława Dzieniszewskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary, Marka Piosika, Prezes Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, panią Hannę Danielewicz, byłych Dyrektorów Szkoły, pana Stanisława Krumplewskiego i panią Teresę Janiszewską, Syna Powstańca Wielkopolskiego, pana Mariana Wróblewskiego i obecnego Dyrektora Szkoły, pana Dariusza Dudziaka.

            Następnie nowy sztandar został uroczyście przekazany szkole i od tej chwili stanowi najważniejszy symbol budzyńskiej podstawówki. Pani Grażyna Dudziak szczegółowo omówiła przed zebranymi symbolikę jego poszczególnych elementów oraz barw. Dotychczasowe poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Budzyniu i Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, z połączenia których istnieje szkoła w obecnej postaci, przekazały symbolicznie tradycję nowemu sztandarowi poprzez skrzyżowanie orłów, a same stały się od tej chwili eksponatami izby muzealnej. Była to niezwykle wzruszająca chwila dla zebranych, podobnie jak ślubowanie, które przy nowym sztandarze po raz pierwszy w historii złożyli wspólnie przedstawiciele uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników.

Część oficjalną spotkania zwieńczyły wystąpienia zaproszonych gości. Przemówieniom i gratulacjom nie było końca. Wielu pragnęło zabrać głos, by wyrazić podziw dla umiłowania ojczyzny, postawy patriotycznej, tradycji i wartości, które nasza Szkoła od lat stara się umacniać w nowych pokoleniach budzyńskich dzieci w myśl słów stanowiących dewizę placówki - "Tworząc przyszłość, pamiętamy o przeszłości". Swoje słowa do zebranych kierowali m.in. ks. prof. Jan Kanty Pytel, o. Eustachy Rakoczy, pan Marian Wróblewski, Starosta Mirosław Juraszek i pani Hanna Danielewicz. Gratulacje dla Szkoły w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty złożył Dyrektor Delegatury Mirosław Dzieniszewski. Nie zabrakło też gratulacji od dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy oraz dyrektorów szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z powiatów: chodzieskiego, obornickiego i wągrowieckiego. Poczty sztandarowe z tychże szkół uświetniły naszą uroczystość.

Jednak uroczystość nadania Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu nie byłaby dopełniona, gdyby zabrakło programu artystycznego. Dla przybyłych gości i uczniów koło teatralne działające pod kierunkiem pani Wandy Kempińskiej przygotowało niespodziankę, jaką był poruszający spektakl opowiadający o buncie dzieci budzyńskich przeciwko germanizacji oraz ruchach zmierzających do tworzenia polskich oddziałów pod zaborem pruskim i sposobach walki o niepodległość w naszej Małej Ojczyźnie.

Po zakończeniu uroczystości w szkole goście oraz nauczyciele i pracownicy szkoły udali do kina „Mewa”. Tam obejrzeli trzy produkcje filmowe poświęcone powstańcom wielkopolskim: film „Powstanie Wielkopolskie – Zwycięstwo”, film „Bitwa o Chodzież” oraz materiał o kulisach produkcji filmu „Płomień wolności”, powstającego właśnie w Budzyniu.

Ostatnim, miłym akordem całej uroczystości był wspólny obiad w restauracji „Retro”.

Był to dzień wielu wzruszeń, uprzejmości oraz niecodzienna, przepiękna lekcja historii i patriotyzmu, która już się nie powtórzy.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu bardzo serdecznie dziękuje wszystkim Szanownym Gościom, którzy swoim udziałem uświetnili całą uroczystość. Osobne podziękowania kierujemy do pani Małgorzaty Grzelak, właścicielki Pracowni Haftów Artystycznych w Poznaniu, która przepięknie i terminowo wykonała nowy sztandar naszej Szkoły.

Zdjęcia.

IMG 3 Kopiowanie

IMG 46 Kopiowanie

IMG 51 Kopiowanie

Podkategorie