P1270597

W piątek 23 czerwca w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017. Uroczystość była wyjątkowa z kilku względów. Po pierwsze, w związku z reformą edukacji, nie było tym razem żadnych absolwentów, uczniów kończących szkołę. Po drugie, w związku z planowaną zmianą patrona szkoły po raz ostatni w uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy z dotychczasowym sztandarem Szkoły. Od 1 września 2017 roku Szkoła będzie nosiła imię Powstańców Wielkopolskich, a nową główną siedzibą będzie budynek dotychczasowego Gimnazjum, przy ulicy Rogozińskiej.

W roku szkolnym 2016/2017 do Szkoły uczęszczało 428 uczniów. Aż 106 z nich zakończyło rok szkolny z wyróżnieniem. W klasach I – III nagrody książkowe otrzymało 55 uczniów, w klasach IV – VI świadectwa z wyróżnieniem, dzięki osiągnięciu średniej ocen 4,75 lub wyższej zdobyło 51 uczniów, z tego 31 osiągnęło średnią ocen 5,0 lub wyższą. Najwyższą średnią osiągnęły: Aleksandra Sell z klasy V b oraz Maria Śliwińska z klasy VI c, średnia ocen 5,67. Średnią ocen 5,58 osiągnęła Weronika Anastaziak z klasy V b. Średnią 5,5 uzyskała Oliwia Jaremba z klasy V c. Tuż za nimi, ze średnią 5,42 uplasowały się: Aleksandra Słowińska z VI b oraz Aniela Śliwińska z klasy IV a.

Już od lat uczniowie Szkoły, dzięki środkom przekazywanym przez władze samorządowe, otrzymują stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało aż 66 uczniów klas IV – VI, z tego 36 za wyniki w nauce, a 15 za osiągnięcia sportowe. Kolejnych 15 uczniów otrzymało stypendia podwójnie, zarówno za wyniki w nauce, jak i osiągnięcia. Świadczy to o tym, że jeśli się tylko chce, można znaleźć czas na naukę, jak i aktywność fizyczną.

Podczas uroczystości pożegnano dwie nauczycielki, kończące pracę w Szkole w związku z przejściem na emeryturę. Paniom Ewie Król i Barbarze Stegmann – Michalskiej serdeczne podziękowania, za wieloletnią, owocną pracę w Szkole, złożyli przedstawiciele władz samorządowych w osobach przewodniczącego rady gminy Zenona Nowickiego i zastępcy wójta Piotra Jankowskiego, a także dyrekcja szkoły, rada rodziców oraz samorząd uczniowski.

Zdjęcia.

P1270596 Kopiowanie

 

W II półroczu szkolnym na świetlicy szkolnej, kontynuowaliśmy akcję ,,Mądra szkoła czyta dzieciom”. Język jest podstawowym narzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi i zdobywania wiedzy. Brak umiejętności językowych powoduje problemy w każdej dziedzinie życia – utrudnia zrozumienie informacji, porozumiewanie się, poszerzanie horyzontów umysłowych, zamyka możliwość wykonywania wielu zawodów. Istotna poprawa kompetencji językowych jest możliwa dzięki czytaniu. Ponieważ większość dzieci w wieku szkolnym nie chce czytać, trzeba im czytać na głos, ale tak, by czytanie zawsze kojarzyło im się z przyjemnością, wybierając wspólnie ciekawe książki, czytając je z zaangażowaniem i nigdy nie traktując czytania uczniom na głos jako wstępu do odpytywania lub stawiania stopni.

Gościliśmy w świetlicy szkolnej nauczycieli, rodziców, dziadków i za zaangażowanie wszystkim serdecznie dziękujemy.

Zdjęcia.

DSC 0531 Kopiowanie

W czwartek 22 czerwca 2017 roku odbyły się ostatnie zajęcia lekcyjne w starym budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Dworcowej. O godzinie 12:35 zabrzmiał ostatni dzwonek i uczniowie opuścili to historyczne miejsce, już na zawsze.

Szkoła przy ulicy Dworcowej została zbudowana na początku XX wieku, prawdopodobnie w roku 1904. Było to w czasach, gdy Polska od ponad 100 lat nie istniała jako państwo, a Budzyń znajdował się w zaborze pruskim i nosił nazwę Budsin. Mieszkający w Budzyniu Niemcy, którzy wtedy stanowili ponad 50% ludności miasteczka zbudowali tu nowy budynek szkolny dla uczniów wyznania ewangelickiego. W roku 1919, podczas powstania wielkopolskiego, Budzyń znalazł się w granicach odrodzonej Polski. W Budzyniu nadal jednak mieszkała spora grupa ludności niemieckiej, której dzieci uczyły się przy ulicy Dworcowej. Ich liczba jednak stale spadała, ponieważ Niemcy stopniowo opuszczali Budzyń. W roku 1924 władze polskiej szkoły, istniejącej przy ulicy Rogozińskiej, wydzierżawiły w budynku przy ulicy Dworcowej 2 sale lekcyjne. W roku 1928 obie budzyńskie szkoły zostały połączone w 6 - klasową szkołę powszechną. Po II wojnie światowej budynek przy ulicy Dworcowej służył już tylko polskim dzieciom. Uczyli się tam uczniowie klas młodszych. Tak było aż do roku 1979, gdy oddano do użytku szkołę na osiedlu Wierzbowym. Po krótkim remoncie uczniowie na początku lat 80-tych znów korzystali z budynku przy ulicy Dworcowej, gdyż nowa szkoła okazała się zbyt mała.

Dziś, po 113 latach, budynek przy ulicy Dworcowej przestał służyć uczniom i nauczycielom Szkoły Podstawowej. Klasy, które się tam uczyły (I, II d, II e), od 1 września będą uczyć się w budynku na osiedlu Wierzbowym. Historyczny budynek zostanie z końcem czerwca przekazany władzom gminy, które zdecydują o jego dalszym przeznaczeniu.

Zdjęcia.

1 4 Kopiowanie

P1270465 Kopiowanie

szkoła Dw. M. Maczyńska Kopiowanie

P1270469 Kopiowanie

P1270460 Kopiowanie

P1270458 Kopiowanie

 

Uczniowie klasy II c miały okazję odwiedzić zaprzyjaźniony już z naszą szkołą Alpakoland Państwa Ładów. Największej radości jak zawsze przysporzyły alpaki - w szczególności   te najmniejsze. Dzieci karmiły zwierzęta, głaskały i przytulały również osły i konie. Śmiech wywołały   grające w piłkę świnki, które potrafią ryjkami "przybijać piątki".  Niesamowitą atrakcją w ten słoneczny dzień była także kąpiel, którą dzieci przygotowały dla alpak polewając zwierzęta wodą  z węża ogrodowego. Okazało się, to świetną zabawą nie tylko dla dzieci, ale również dla zwierząt. Dzieci zachwycone były również możliwością jazdy na kucyku i beztroskiej zabawy na trampolinie. Po kilku godzinach na świeżym powietrzu niesamowicie smakowały samodzielnie usmażone na ognisku przez dzieci kiełbaski oraz przygotowane wcześniej lody.

Dzień ze zwierzętami, piękną pogodą i radosnymi dziećmi był jednym  z najlepszych w mijającym roku szkolnym..

Zdjęcia.

DSC09191 Kopiowanie