Podziękowania

"To, co dzieje się dzisiaj, jest fundamentem pod to, co nastąpi jutro" – tymi słowami 26 czerwca br. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu pożegnała swoich tegorocznych absolwentów. Uroczystość odbyła się w hali sportowej, a udział wzięli w niej wyjątkowo jedynie uczniowie klas ósmych, którym towarzyszyli rodzice oraz wąskie grono zaproszonych gości, wśród których nie zabrakło Wójta Gminy Budzyń, pana Marcina Sokołowskiego, Wicewójta - pana Piotra Jankowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy, pana Zenona Nowickiego , Kierownik Centrum Usług Wspólnych pani Agnieszki Kaczmarek. Swoją obecnością zaszczycili szkołę także Przewodniczący Komisji Oświaty pan Mariusz Ajchsztet, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Budzyniu pani Iwona Repczyńska, Ksiądz proboszcz Marek Piosik, a także była Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kotarbińskiego pani Teresa Janiszewska.

Tradycyjnie dyrektor szkoły, pan Dariusz Dudziak wygłosił przemówienie, w którym podkreślał sukcesy uczniów w mijającym roku szkolnym. Następnie wręczono świadectwa ukończenia szkoły wszystkim absolwentom. Wielu spośród nich otrzymało także z rąk władz Gminy Budzyń stypendia za wysokie wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe. Ósmoklasiści zostali także nagrodzeni za sukcesy w wielu konkursach przedmiotowych oraz za zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły. Była to jednocześnie okazja, aby wychowawczynie klas ósmych, panie Justyna Barczak, Anna Czerwińska i Ilona John po raz ostatni spotkały się ze swoimi klasami i osobiście przekazały im podziękowania za wspólne spędzone chwile i złożyły życzenia w tym szczególnym dniu.

Impreza zakończyła się wystąpieniem reprezentantów klas ósmych. Izabela Dajczak podsumowała lata nauki w naszej szkole z perspektywy uczniów, a piosenkę na pożegnanie zaśpiewała Zofia Geisler. Nie zabrakło łez wzruszenia i oklasków. Dodatkową atrakcją poprzedzająca uroczystość była niespodzianka filmowa podsumowująca osiem lat spędzonych przez uczniów w budzyńskiej podstawówce. Oglądane kadry przywołały wiele miłych chwil.

Uroczysty apel był również okazją, aby podziękować za wieloletnią pracę w naszej szkole i złożyć najserdeczniejsze życzenia paniom z obsługi: Mirosławie Pytel, Grażynie Ignaczak oraz Zofii Spychalskiej, które przechodzą na zasłużoną emeryturę. Słowa uznania w imieniu Dyrekcji, współpracowników oraz uczniów skierował do pań Dyrektor Szkoły, pan Dariusz Dudziak.

Ze względu na obecna sytuację po raz pierwszy w historii szkoły nie odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego dla klas I-VII. W budynku przy os. Wierzbowym wychowawcy klas I-III wręczyli świadectwa swoim wychowankom na świeżym powietrzu o wyznaczonych godzinach tak, aby zachować zasady reżimu sanitarnego. Uczniowie klas VI b i VII c otrzymali świadectwa z rąk swoich pań wychowawczyń na boisku szkolnym przy budynku szkoły na ul. Rogozińskiej. Pozostali uczniowie odbierali świadectwa i stypendia indywidualnie z sekretariatu szkoły.

Dyrekcja i grono pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu życzy wszyskim Uczniom oraz ich Bliskim udanych, słonecznych oraz bezpiecznych wakacji!

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
Zdjęcia w galerii

W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni do udziału w jubileuszowej edycji konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich,  którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna X edycja przebiegała pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”, a odpowiedziało na nią pozytywnie wielu uczniów klas 4-6 naszej szkoły. Każdy uczestnik wykonał pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Wśród wszystkich zgłoszeń na etapie regionalnym sukces odniósł uczeń klasy 5d, Mikołaj Koczorowski, którego praca za oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pozwoliła zdobyć mu I miejsce. Dla Mikołaja do szkoły został przesłany pamiątkowy dyplom i zwycięska nagroda. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych konkursach.

Karolina Małofiej

Mikołaj

W tym roku szkolnym Ogólnopolski Konkurs „Orzeł Matematyczny” odbył się online. Uczestnicy tegorocznej edycji wykazali się dużą wiedzą, uzyskując bardzo wysokie wyniki. Składamy gratulacje wszystkim uczniom, którzy postanowili wziąć udział w konkursie, wykazując szczególne zainteresowanie przedmiotem i zaangażowaniem w naukę.  

Zgodnie z regulaminem konkursu online przyznane zostały następujące tytuły oraz dyplomy w wersji elektronicznej:
- za miejsca od I do III - tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu oraz nagroda;
- za miejsca od IV do X - tytuł i dyplom laureata ogólnopolskiego konkursu;
- pozostałym uczestnikom bez względu na uzyskany wynik przyznany został imienny dyplom uznania.

Ponadto uczestnik, który jednocześnie został laureatem konkursu i uzyskał najwyższy wynik w szkole, otrzymuje możliwość bezpłatnego udziału w Ogólnopolskich Konkursach „Orzeł” ze wszystkich przedmiotów
w sesji jesiennej w roku szkolnym 2020/2021.

Oto najlepsze wyniki:
Anna Staszewska klasa III - laureat, VIII miejsce w kraju
Aleksander Sell klasa IV – laureat, VIII miejsce w kraju
Mieszko Kowal klasa IV – laureat, IX miejsce w kraju
Radosław Kosiński klasa 5 – laureat, IV miejsce w kraju
Filip Kowalski klasa 5 – laureat, VIII miejsce w kraju
Aleksandra Bedyńska klasa 5 – laureat, X miejsce w kraju
Ilona Kosińska klasa 6 – laureat, III miejsce w kraju
Nikodem Krzykawski klas 6 – laureat, VIII miejsce w kraju
Mikołaj Pol klasa 6 – laureat, IX miejsce w kraju
Lilianna Westfal klasa 7- laureat, IX miejsce w kraju
Aleksandra Sell klasa 8 – laureat, VII miejsce w kraju
Weronika Anastaziak klasa 8 – laureat, V miejsce w kraju
Aleksandra Geisler klasa 8 – laureat, X miejsce w kraju

Gratuluję!
szkolny opiekun konkursu – Katarzyna Pawlak

1. W związku z obecną sytuacją zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas I-VII nie odbędzie się. Uczniowie otrzymają świadectwa ukończenia danej klasy podczas uroczystości rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego. Świadectwa można będzie również odebrać osobiście w sekretariacie Szkoły przy ulicy Rogozińskiej 52, w terminie od 26.06 do 03.07.2020 r (7:00 – 15:00). Świadectwo może odebrać uczeń lub rodzic/opiekun prawny.

2. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 dla klas VIII odbędzie się w piątek 26 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00 w hali sportowej przy ulicy Rogozińskiej 52. Rodzice mogą zająć miejsca na trybunach (z zachowaniem zalecanych odległości), natomiast uczniowie i nauczyciele na płycie boiska hali.

Udział w uroczystości zakończenia nie jest obowiązkowy! Dowóz i odwóz uczniów dojeżdżających pozostaje w gestii rodziców, w przypadku problemu prosimy zgłosić to wcześniej do sekretariatu.

3. Uczniowie klas IV - VIII, którzy spełnią wymagania regulaminowe, otrzymają stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Stypendia będzie można odebrać osobiście (uczeń lub rodzic/opiekun prawny) w sekretariacie Szkoły przy ulicy Rogozińskiej 52 w terminie od 26.06.2020 do 03.07.2020 r. Istnieje również możliwość przelewu stypendium na konto rodzica/opiekuna prawnego. W takim wypadku należy podać numer konta oraz imię i nazwisko ucznia, który otrzymał stypendium do sekretarza Szkoły, p. Anety Stepczyńskiej. Numer konta podajemy przez dziennik elektroniczny do wtorku 23.06.2020 r.

4. W przypadku odgórnych zaleceń dotyczących organizacji zakończenia roku szkolnego, wydanych przez MEN lub GIS, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

5. Zwroty podręczników szkolnych wszystkich klas od I-VIII rozpoczną się od 08.06.2020 roku i potrwają do 23.06.2020 - ostateczny termin. Podręczniki klas I-III proszę oddawać w budynku na os. Wierzbowe 7, natomiast podręczniki klas IV-VIII proszę przynosić na ul. Rogozińską 52.
Obowiązywać będą w tej sprawie następujące wytyczne:
• podręczniki muszą być zapakowane do reklamówki, w środku kartka z imieniem i nazwiskiem ucznia i klasa
• podręczniki muszą być wyjęte z okładek i dokładnie sprawdzone, czy nie ma w nich kartek, skreśleń lub innych niepotrzebnych rzeczy
• podręczniki do szkoły przynoszą rodzice dzieci młodszych, a starsi uczniowie mogą przynosić je osobiście, reklamówki z podręcznikami i zostawiamy na wystawionych stołach w holu szkoły odpowiednio na os. Wierzbowym i na ul. Rogozińskiej
• do reklamówek wkładamy tylko podręczniki, ćwiczeń uczniowie nie oddają, ponieważ są własnością uczniów
• podręczników od religii i języka niemieckiego z kl. IV- VI uczniowie także nie oddają, ponieważ były zakupione przez rodziców
• pozostałe lektury i inne pozycje wypożyczone z biblioteki również oddajemy do biblioteki.
Bardzo prosimy o terminowe zwracanie i stosowanie się do powyższych zaleceń.

6. W roku szkolnym 2020/2021 przygotowywaniem obiadów dla korzystających z nich uczniów zajmować się będzie kuchnia Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka. Zapisy na obiady przyjmują (tak jak dotychczas) sekretariaty Szkoły Podstawowej, na os. Wierzbowym 7 i przy ul. Rogozińskiej 52. Przyjmowanie zapisów trwa od 04.06.2020 r. do 03.07.2020 r. oraz od 03.08.2020 do 28.08.2020 r. Karta zgłoszenia i regulamin znajdują się na stronie internetowej Szkoły w zakładce: Stołówka.
http://budzyn.pl/spbudzyn/test2/index.php/stolowka

Cena za obiad dla ucznia – 4,00 zł. Cena może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego 2020/2021.

7. Listy uczniów klas I rozpoczynających naukę w szkole zostaną wywieszone w czwartek 04.06.2020 r. na drzwiach budynku na os. Wierzbowym 7 oraz opublikowane w BIP-ie na stronie Szkoły.
https://bip3.wokiss.pl/budzyn-sp-powst-wlkp/bip/ogloszenia.html

Dariusz Dudziak
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Wielkopolskich
w Budzyniu