Obchody Narodowego Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły rozpoczęli już 10 listopada. Powstały dekoracje symbolizujące zbliżające się święto, uczniowie odwiedzili miejsca pamięci, wykonali kotyliony, wysłuchali opowieści o czasach 123-letniej niewoli, o drodze do odzyskania wolności,  śpiewali pieśni patriotyczne, recytowali wiersze o Polsce oraz wykonali prace plastyczne. Uczniowie z budynku szkoły przy ul. Rogozińskiej wykonali plakaty o tematyce patriotycznej i udekorowali nimi korytarze. Z racji tej uroczystości wszyscy uczniowie przyszli odświętnie ubrani, udekorowani patriotycznymi przypinkami. O godzinie 11.11 cała społeczność szkolna przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu" i zgodnie z ceremoniałem odśpiewała "Mazurka Dąbrowskiego". Była to okazja do przypomnienia bohaterów hymnu narodowego z XVIII wieku.W podziękowaniu za zaangażowanie i zaakcentowanie ważnej dla Polski 104. rocznicy odzyskania niepodległości-każda z klas I-III otrzymała dyplom patrioty a wychowawcy biało-czerwonego kwiatka. Atrakcyjną formą świętowania okazał się happening z udziałem klas czwartych i piątych, który dzięki różnorodności form wyrazu dostarczył wiele pozytywnych emocji oraz radości z życia w wolnym kraju. Dla chętnych uczniów przygotowano quiz historyczny, w którym przypomniano ojców walki o niepodległość Polski po I wojnie światowej. Klasy szóste, siódme i ósme wzięły udział w seansie filmowym o tematyce patriotycznej sfinansowanym przez Radę Rodziców. Rolę koordynatorów wszystkich działań w związanych z przebiegiem Narodowego Święta Niepodległości pełniły nauczycielki historii oraz opiekunowie Samorządu Uczniowskiego. Kontynuowanie polskiej patriotycznej tradycji jest niezwykle ważnym elementem edukacji najmłodszych pokoleń. „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem-staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium- J.Piłsudski".

Obchody Święta Niepodległości

Zdjęcia w galerii