Uczniowie klas trzecich naszej szkoły przeszli kurs nauki pływania w ramach programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” 2022 dofinansowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Celem głównym zajęć było upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci w środowisku wodnym oraz nabycie przez nie podstawowych umiejętności pływania, a także uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych, jakie pociąga za sobą nauka tej ważnej umiejętności.

Nasi wychowankowie pod czujnym okiem instruktorów Pani Kingi Małachowskiej, Pana Marka Kasperskiego i Pana Krzysztofa Pisarka będąc podzieleni na grupy nabywali sprawność w nauce pływania.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach i z niecierpliwością czekały na kolejny wyjazd na pływalnię. Ćwiczenia w formie zabawowej dostarczały wiele radości i satysfakcji, a tym samym rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności ruchowej. Dzieci nauczyły się w sposób odpowiedzialny i bezpieczny korzystać z basenu.

Zajęcia z pewnością dały im możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Zapobiegały wadom postawy ciała oraz zachęciły do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Umiem pływać
Zdjęcia w galerii