Dnia 9.12.2022 w Szkole Podstawowej w Budzyniu odbyła się uroczysta inauguracja projektu Laboratoria Przyszłości, w której uczestniczyli uczniowie klas 4-8 wraz z wychowawcami oraz zaproszeni goście:
• Wicestarosta Chodzieski – Mariusz Witczuk
• Wiceburmistrz Miasta i Gminy Budzyń – Piotr Jankowski
• Przewodniczący Rady Miasta i Gminy - Zenon Nowicki
• Skarbnik Miasta i Gminy Budzyń – Honorata Lisiecka
• Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Agnieszka Kaczmarek
• Dyrektor Banku Spółdzielczego w Chodzieży oddział w Budzyniu – Karolina Fink-Paczyńska
• Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Mały Odkrywca” - Sylwia Głowacka
• ksiądz proboszcz - Marek Piosik
• Przewodniczący Rady Rodziców - Paweł Szafranek

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia prowadzone są w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wlkp. przystąpiła do programu we wrześniu 2022 roku i otrzymała środki w wysokości 174 354,96 zł na zakup wyposażenia do 4 pracowni:
1. Pracownia robotyki i druku 3D – sala 106 została wyposażona w drukarkę 3D oraz zestawy do samodzielnego składania robotów. Podczas zajęć uczniowie będą poznawać podstawy projektowania trójwymiarowego, wykorzystywać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin oraz szukać rozwiązań złożonych problemów. Zajęcia umożliwiają samodzielność myślenia abstrakcyjnego i krytycznego, eksperymentowania i twórczego rozwiązywania problemów oraz konstruktywnego wyciągania wniosków. Opiekunami pracowni są pani Anna Czerwińska i pani Sylwia Rusiecka – Lamcha.
2. Manufaktura smaku – sala 33 została wyposażona w sprzęt AGD . Dzięki temu pod okiem nauczyciela uczniowie, pasjonaci gotowania, będą mogli poznawać tajniki przyrządzania potraw i pieczenia ciast, używając robotów kuchennych, mikserów, blenderów i pozostałego wyposażenia kuchni. Opiekunem pracowni jest pani Barbara Adamska.
3. Kreownia – sala 11 to miejsce, gdzie uczniowie będą poznawać lub pogłębiać talenty i rozwijać pasje artystyczne. Zajęcia będą sprzyjać rozwojowi zdolności manualnych oraz dadzą możliwość osiągania satysfakcji z własnoręcznej pracy, a także podnoszenia wiary w siebie i swoje możliwości. Opiekun pracowni jest pani Karolina Małofiej.
4. Majsterkownia – sala 217 to pracownia techniczna, w której będą odbywać się zajęcia z majsterkowania. W pracowni znajdują się maszyny do szycia, krosna do tkania, zestawy konstrukcyjne z różnych dziedzin z akcesoriami, zestawy elektroniczne itp. Majsterkowanie to wykonywanie lub naprawianie czegoś za pomocą prostych narzędzi, czyli praca rąk własnych. Uczniowie będą poznać różne narzędzia i nabywać umiejętności posługiwania się nimi. Opiekun pracowni są pani Joanna Świergosz i pani Elżbieta Rusiecka.

Z funduszy Laboratoria Przyszłości doposażony został również szkolny radiowęzeł. Dyżury radiowe pełnią w parach uczniowie ósmych klas. Umilaj przerwy dzięki muzyce emitowanej przez radiowęzeł, komentują wydarzenia z życia szkoły oraz czytają ogłoszenia. Opiekun jest pani Kinga Buszkiewicz.

W czasie uroczystości zostały zaprezentowane projekty uczniów wykonane w „Pracowni robotyki” oraz „Majsterkowni”. Goście otrzymali świąteczne upominki – eko bombki malowane światłem, to znaczy wykonane techniką pirografii podczas zajęć w Kreowni, a następnie zostali zaproszeni do własnoręcznego wykonania ozdoby świątecznej długopisem 3D. Wszyscy uczestnicy uroczystości mogli spróbować ciasteczek przygotowanych przez uczniów w „Manufakturze smaku”.

Uroczystości stanowiła aluzję przyszłości, odwołanie pokolenia Z, które dorośli nazywają zoomerami, generacją multitasking, pokoleniem internetowym, które musi cieszyć się teraźniejszością, a w przyszłość patrzeć optymistycznie, ponieważ nie wiemy jak będzie ona wyglądała. Przyszłość dzieci i młodzieży zależy od zachowania równowagi pomiędzy coraz potężniejszymi technologiami, jakimi dysponujemy, a mądrością w ich wykorzystywaniu. Rolą nauczycieli jest z jednej strony wdrażać nowe, iść z duchem czasu, zrealizować coś nowego, rozwijać nowe umiejętności uczniów, jak też pokazać z innej perspektywy, w innej formie to, co jest powszechnie znane. Zadanie to spełnia program Laboratoria Przyszłości.

Laboratioria Przyszłości
Zdjęcia w galerii