W naszej szkole od lat działa Szkolna Kasa Oszczędności, będąca największym i najstarszym programem edukacji finansowej dla uczniów szkół podstawowych, prowadzonej przy współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży. Opiekunami SKO są panie Kinga Buszkiewicz i  Małofiej. SKO uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy. Zachęca uczniów do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów, ucząc gospodarności, wytrwałości i zaradności. W ramach programu „SKO w SGB” podejmujemy różnorodne działania promujące oszczędzanie, racjonalne gospodarowanie pieniędzmi oraz działania upowszechniające wiedzę z zakresu edukacji finansowej. Jednym z nich jest udział uczniów naszej szkoły w Konkursie „Mistrz SKO” – edycja 2022/2023. Celem konkursu jest przede wszystkim popularyzacja działalności SKO w szkole i zachęcenie do oszczędzania. Jedno z zadań konkursowych polegało na wyłonieniu spośród społeczności szkolnej na drodze turnieju wiedzy o Banku i finansach po jednym przedstawicielu klas 1-3 oraz klas 4-8, który będzie reprezentował naszą szkołę na etapie międzyszkolnym konkursu. Udało się tego dokonać 9 marca br., kiedy to odbyły się pisemne eliminacje szkolne.  Uczestnicy zmagali się z testem wiedzy. Osoby z maksymalną liczbą punktów czekała także dogrywka ustna. Po zaciętej walce najlepszymi okazali się bracia: Miłosz Hetmanowski z klasy 1b oraz Kamil Hetmanowski z klasy 4c. Chłopcy będą reprezentować naszą szkołę na etapie międzyszkolnym turnieju.  Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia na kolejnych rozgrywkach. Warto pamiętać, że dzięki SKO dzieci zdobywają wiedzę na temat wartości pieniądza, oszczędzania, uczą się gospodarować własnymi pieniędzmi oraz nabywają umiejętności, związane z korzystaniem z usług bankowych. Taka wiedza i umiejętności zdobyte przez uczniów w dzieciństwie będą procentować w ich dorosłym życiu.

Konkurs SKO
Zdjęcia w galerii