Przewodni temat tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego brzmiał: „Podróże – trudne, istotne i duże”. Zakres wymaganej wiedzy oraz oczekiwanych umiejętności znacznie wykraczał poza wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej.

Uczennica naszej szkoły, Jagoda Warzocha, zmierzyła się z zadaniami etapu szkolnego, następnie rejonowego i reprezentowała naszą szkołę w etapie wojewódzkim konkursu, uzyskując tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Wykazała się znajomością lektur ze wszystkich etapów konkursu, umiejętnością analizy i interpretacji wierszy, prozy, redagowania wypowiedzi, znajomością kontekstów literackich, historycznych.

Serdecznie gratulujemy Jagodzie erudycji, wrażliwości, umiejętności językowych i literackich oraz życzymy wielu sukcesów. Uczennica przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego, pani mgr Jolanty Białachowskiej.